“เยียวยาเกษตรกร” ชงครม. ขยายเวลาจ่ายเงินถึง 15 ส.ค.นี้ ใครบ้างได้สิทธิ์เช็กเลย

03 ส.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 13.7k

คณะกรรมการใช้เงินกู้ เสนอครม. วันนี้(4 ส.ค.) ขยายระยะเวลาจ่ายเงิน"เยียวยาเกษตรกร” งวดเดียว 15,000 บาท ถึงวันที่ 15 ส.ค.นี้ แจ้งเกษตรกรกว่า 1 แสนรับแจ้งบัญชีด่วนที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ www.moac.go.th

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร วันนี้( 4 สิงหาคม 2563) คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาการขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากเดิมที่สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 ไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

 

การขอขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 38,737 ราย รวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2563  โดยให้ขยายไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร จะครอบคลุมเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจำนวน 115,892 ราย ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งเลขบัญชีธนาคารผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตลอดเวลา

ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการเยียวยาเกษตรกรจะได้รับเงินจ่ายตรงเดือนละ 5,000 บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563  รวม  15,000 บาทต่อราย

 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10 ล้านราย ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"  และผู้ที่ได้รับ สวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบํานาญของกรมบัญชีกลาง และมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนของสํานักงานประกันสังคม

 

ธ.ก.ส.ได้รายงานผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 3 รอบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,025 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มที่  1 เดือนพ.ค. จำนวน 7.4 ล้านราย วงเงิน 37,402 ล้านบาท
  • กลุ่มที่ 2 เดือนมิ.ย. จำนวน 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,328 ล้านบาท
  • กลุ่มที่ 3 เดือนก.ค. จำนวน 7.45 ล้านราย วงเงิน 37,294 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง