ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ32% ต่ำสุดในรอบ20ปี

22 กรกฎาคม 2563

สมาคมผู้ส่งออกข้าวเครียด ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ 32 %พร้อมปรับลดเป้าส่งออกข้าวทั้งปีเหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 20 ปีนับจากปี 43  จับตาจีนเขี่ยไทยหลุดท็อปทรีผู้ส่งออกข้าวโลก วอนรัฐเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าว พร้อมหวังทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ การส่งออก โดยเฉพาะตลาดข้าว รวมไปถึงการดูแลค่าเงินเพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันได้

  นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรก ของปี 2563 ว่า ไทยส่งออกข้าวไปแล้วปริมาณ 3.14 ล้านตัน ลดลง32 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12 %ส่งผลให้การส่งออกของไทยตกเป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจากอินเดียและเวียดนามตามลำดับ  สาเหตุที่การส่งออกลดลงเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงและ ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข็ง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับพันธ์ข้าวไทยในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อรายสำคัญอย่างฟิลิปินส์ และมาเลเซีย หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ32%  ต่ำสุดในรอบ20ปี

 

นอกจากนี้ยังพบว่าจีนกำลังจะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญแข่งกับไทยเพราะขณะนี้จีนสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้หลากหลาย เพิ่มผลิตต่อไร่สูงขึ้น และส่งออกได้สูงขึ้น ๆ ทุกปีจนสามารถแย่งตลาดข้าวของไทยในตลาดอาฟริกาใต้ไปแล้วบางส่วน เพราะราคาข้าวต่ำกว่าของไทยโดยข้าวขาวจีนขายเพียง 310-320 ดอลลาร์ต่อตัน โดยปีนี้จีนส่งออกได้ 3 ล้านตัน ดังนั้นหากข้าวไทยไม่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำ ค่าแรงยังสูง ทำให้ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง ก็จะทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงเรื่อย ๆ และอาจไม่ติดหนึ่งในสามของประเทศผู้ส่งออก

“การแข่งขันการส่งออกข้าวในตลาดโลกประเทศไทยจะลำบากมาขึ้นมีคู่แข่ง โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีสต็อกกว่า 117 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจีนจะเร่งระบายออก ส่วนผลผลิคอินเดียคาดว่าจะอยู่ที่ 115 ล้านตัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง และยิ่งพบว่าปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดไทยลดลงจากพฤติกรรมการบริโภคนิยมข้าวนุ่มมากขึ้น ซึ่งเวียดนามส่งออกข้าวนุ่มไปในตลาดเป็นจำนวนมาก”

ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ32%  ต่ำสุดในรอบ20ปี

ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงได้ปรับคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวปี 2563 ลงจากเดิม 7.5 ล้านตัน เป็น 6.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต่ำสุดในรอบ 20 ปีนับตั้งแต่ปี 2543 ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 6.148 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตามคาดหวังว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ การส่งออก โดยเฉพาะตลาดข้าว รวมไปถึงการดูแลค่าเงินเพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันได้      

ส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ32%  ต่ำสุดในรอบ20ปี

โดยขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการพัฒนายุทธศาสตร์ข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ 10 ปีโดยยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวขาวพื้นนุ่ม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด พร้อมกันนี้ยังต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งกระตุ้นการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้างเพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันในตลาด

      ส่วนสถานการณ์การค้าข้าวโลก คาดการณ์จะมีผลผลิตข้าวรวม 495 ล้านตัน มีการบริโภคข้าว 490 ล้านตัน มีการค้าข้าว 42 ล้านตัน ขณะที่สต๊อกข้าวโลกอยู่ที่ 181 ล้านตัน