เช็กด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินโค้งสุดท้าย 6.59 ล้านราย

17 ก.ค. 2563 เวลา 4:07 น.173.8k

ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกร รอบที่ 3 ช่วง 6 วันสุดท้ายอีก 6.59 ล้านราย ตรวจสอบสถานะได้ที่  www.เยียวยาเกษตรกร.com ขณะที่เกษตรกรกลุ่ม 3 ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงิน 3 งวด 15,000 บาทภายใน 31 กกฎาคมนี้

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 ทยอยโอนเงิน รอบที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในช่วง 6 วันสุดท้าย ระหว่างวันที่ 17- 22 กรกฎาคม 2563 ประมาณ 6.59 ล้านคน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

ตามตารางการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)มีกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3 ในช่วง 6 วันสุดท้าย ดังนี้

  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 18 กรกฎาคม 256 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 20 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  • วันที่ 21 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
  •  วันที่ 22 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 5.96 แสนราย

 

ธ.ก.ส.รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรดังนี้   

  • การโอนเงินเยียวยา รอบที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้เกษตรกรจำนวน 7,460,996 ราย เป็นเงิน 37,304.980 ล้านบาท
  • การโอนเงินเยียวยา รอบที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้เกษตรกรจำนวน 7,424,683 ราย เป็นเงิน 37,123.450 ราย รวมผลการโอนเงินทั้งสิ้น 84,428.200 ล้านบาท
  • การโอนเงินเยียวยา รอบที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ให้เกษตรกรจำนวน 1,999,958 ราย เป็นเงิน 9,999.790 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชี รอโอนเงินรอบที่ 1,2 และ 3  จำนวน 20,419 ราย และ อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี รอโอนเงินรอบที่ 2 และ 3 จำนวน 16,080 ราย และ ไม่สามารถโอนเงินได้ 129,197 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินโค้งสุดท้าย 6.59 ล้านราย

ธ.ก.ส.แจ้งให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแต่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชี รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  โดยจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

นอกจากการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 3  แล้ว ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทำการเพาะปลูกระหว่าง 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้แจ้งผลการเพาะปลูกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อยืนยันในระบบภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มนี้ครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่ www.moac.go.th  หรือทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงาน ด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร  หรือ ยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กรมประมง หรือ กรมปศุสัตว์ หากไม่พบข้อมูลให้เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองได้ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง