14 เมษายน 2021

SME Thailand จับมือธนาคารกสิกรไทย เปิดเวที SME Thailand Inno Awards 2016

07 Jun 2016 16:29 น.
อ่าน 214 ครั้ง

SME Thailand จับมือธนาคารกสิกรไทย เปิดเวที SME Thailand Inno Awards 2016

 

นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, นิตยสาร SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ, www.smethailandclub.com และสื่อต่างๆ ในเครือ เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ด้วยความร่วมมือจาก พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ  สายเลือดไทยจากทั่วประเทศ ที่นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าและบริการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้อย่างตรงจุด

“ปัจจุบัน นวัตกรรมมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คำว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นการคิดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด อาจเป็นเรื่องการต่อยอดเพื่อทำให้สินค้าและบริการมีความโดดเด่น มากขึ้น นวัตกรรมยังช่วยในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ช่วยในด้าน การสร้างแบรนด์ให้มีความเข้มแข็ง แตกต่าง และโดดเด่น เหนือคู่แข่ง หรือช่วยการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างเหนียวแน่น”

รางวัลจากการประกวดนี้จึงเป็นการเชิดชูและยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่พัฒนาธุรกิจจากความคิด สร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ราย อื่นๆ  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 10 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ   2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ 3.รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์  4.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle 5.รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ 7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 8.รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์ 9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  และ10.รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

นายวินัย กล่าวเสริมว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดัน เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นการแสดงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนว่ารัฐบาล ต้องการเพิ่มบทบาทและความสำคัญของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจรวมทั้งประเทศ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพในการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ของคนไทยให้กับผู้บริโภคและสังคมมากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เวลานี้จึงเป็นโอกาสดีสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยที่จะก้าวออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพที่มี เพื่อคว้าโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินและรวมไปถึง สถาบันการศึกษา ทั้งด้านเงินทุน องค์ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจ

“โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการมากขึ้นทุกๆ ปี ทางบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สมัครจากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 350 ราย และเชื่อว่าจะมีเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพดาวรุ่งแจ้งเกิด จากเวทีนี้แน่นอน และด้วยความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย ผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุน อย่าง เต็มที่ จนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นกลไกลในการผลักดันประเทศต่อไป” นายวินัย กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าสนับสนุนโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำนวนมากเป็นธุรกิจมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ ซึ่งสำคัญคือผู้ประกอบการจะต้องเล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ หรือลดต้นทุนการผลิตลง จึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว ธนาคารเชื่อมั่นว่านวัตกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นธนาคารจึงสนับสนุนการจัดประกวด SME Thailand Inno Awards เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา

“ธนาคารกสิกรไทยพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกมิติ นอกเหนือจากเรื่องการเงิน เราทำมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายการทางโทรทัศน์ สัมมนาออนไลน์ ซึ่งเอสเอ็มอีสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จนกลายเป็นนวัตกรรมได้ หรือหากเอสเอ็มอีรายใดต้องการคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย การออกแบบ การจัดการในโรงงาน ธนาคารฯ ก็พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมต่อพันธมิตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอีของธนาคารฯ  ซึ่งพร้อมสนับสนุนให้ เอสเอ็มอีนำนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ส่งผลให้เอสเอ็มอีเข้าถึง แหล่งทุนได้ง่ายขึ้น”

“เอสเอ็มอีไทยมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจมากมาย จึงต้องนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อทะลุข้อจำกัดของตัวเองออกไป ให้ได้ นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องคิดขึ้นใหม่หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับปรุง สิ่งเก่าๆ ที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมก็ได้ นอกจากนี้เอสเอ็มอีไทยยังมีโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMVI รวมถึงการค้าชายแดนซึ่งมีแนวโน้มสดใส แต่ก็มีคู่แข่งเยอะ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกนำนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ให้ตัวเอง เพื่อทิ้งห่างคู่แข่งให้มากที่สุด” นายพิภวัตว์ สรุป

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยท่านใดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด SME Thailand Inno Awards 2016 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.smethailandclub.com และส่งใบสมัครมาได้ทางอีเมล์ [email protected]

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend