ขู่ ปลุกลงถนนน ค้าน “CPTPP”

20 พ.ค. 2564 | 14:10 น.

​​​​​​​ชาวนาเดือด ฉะ ก.เกษตรฯ ไม่ปฏิเสธเข้าร่วม “CPTPP” ขู่ปลุกลงถนนต้าน ผวาเกษตรกรไทยเสียเปรียบ โดยเฉพาะ “เมล็ดพันธุ์ข้าว”

สืบเนื่องจาก  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านการเกษตรและพันธุ์พืช ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 

โดยมีประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในวันนี้ คือ 1) การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ให้มีผลใกล้เคียงกับอนุสัญญา UPOV 1991 2) การแจ้งสหภาพ UPOV ให้นำชื่อประเทศไทยออกจากเว็บไซต์ของ UPOV และ 3) สินค้าเกษตรที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG)

 

“ในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ ไม่ปฏิเสธในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งการหารือในวันนี้ เป็นการนำเสนอปัญหาในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเจรจาแก้ไข จึงต้องมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ความพร้อมของเกษตรกร เทคโนโลยี และการสื่อสารทำความเข้าใจต่อประชาชน เป็นต้น”

 

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

 

จากกรณีดังกล่าวนี้ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในนามสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ขอค้านที่จะเข้าไปร่วมกับ "CPTPP" ชาวนาใด้ประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมีปัญหาอะไรจนมีความจำเป็นที่จะเข้าร่วม และข้อตกลงต่างๆที่ผ่านมาชาวนาได้อะไร เห็นแต่เสียเปรียบ แต่ประโยชน์ได้กลับเป็นกลุ่มอื่นไม่ใช่ชาวนา และวันนี้การพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการพัฒนาแค่ไหน หรือขาดความสามารถในการพัฒนาจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือไง และคิดไหมว่าเราจะถูกครอบงำ

 

อย่างเอาเรื่องพันธุ์ข้าว เรื่องข้าวเข้าไปในข้อตกลง เพราะสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ไม่เชื่อว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์โดยตรง นอกจากนายทุนที่จะมาครอบงำ เราทำนาตั้งแต่บรรพบุรุษก็อยู่กันมาเขาไม่เดือดร้อน ข้าวไทยขายได้ทั่วโลก แต่ถ้ากระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะไม่ดีกว่าหรือ ขอพูดหยาบๆ “โครตพ่อโครตแม่ “ ผมก็ทำนาใช้เมล็ดพันธุ์ผมทำนามาตั่งแต่หัวเท่ากำปั้นถ้าผู้นำเห็นดี ท่านได้ถามชาวนาและเกษตรกรหรือยัง

 

เพราะคนที่เสียประโยชน์คือ “ชาวนา” ไม่ใช่พวกท่าน อย่าเอาชาวนาไปเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยน แล้วคนอื่นได้ประโยชน์จากข้อตกลง ผมขอบอกถ้างานนี้เข้าร่วม “cptpp”  อย่าใส่สูทแล้วดัดจริตคิดแทนชาวนา สมาคมชาวนาฯคุยกับสมาชิกทั่วประเทศแล้วพูดเป็นเสียงเดียวไม่เอาด้วย

 

ถ้าท่านยังจะทำอีกได้เจอกันแน่คุยกันแล้วไม่ฟัง เจอกันที่ท้องถนนเราจะไม่ทนเห็นความฉิบหายเกิดกับพวกเรา ขอบอกก่อนนะท่านจะเอาอะไรไปเกี่ยวข้องก็แล้วแต่ แต่อย่าเอาเรื่องเมล็ดข้าวไปอยู่ในข้อตกลงเด็ดขาด พวกท่านมาแล้วก็ไปไม่เคยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด แต่เราชาวนาต้องมารับผลลัพธ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้