13 มิถุนายน 2021

เช็กเลย !การรถไฟฯปรับแผนเดินรถชั่วคราว-คืนตั๋วได้เต็มราคา

07 May 2021 12:39 น.
อ่าน 109 ครั้ง

เช็กเลย !การรถไฟฯปรับแผนเดินรถชั่วคราว-คืนตั๋วได้เต็มราคา

การรถไฟฯ ประกาศปรับแผนให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 สอดคล้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ย้ำยังมีขบวนรถให้บริการทั่วประเทศเพียงพอ ยันคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา


 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวมทั้งสิ้น 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564 

อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้ไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) มากถึง 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง

ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ เชียงใหม่ กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ เชียงใหม่ กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ

 

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ นครศรีธรรมราช กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ กันตัง กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ สุไหงโกลก กรุงเทพ

 

 2. ขบวนรถเชิงสังคม

สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ พิษณุโลก กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ ตะพานหิน กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ - รังสิต - หัวตะเข้

ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ ลพบุรี กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ ลพบุรี กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ บ้านภาชี กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ ลพบุรี กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี พิษณุโลก ลพบุรี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก ศิลาอาสน์ พิษณุโลก

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครสวรรค์

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ สุรินทร์ กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ แก่งคอย กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย นครราชสีมา หนองคาย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา อุบลราชธานี นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา บัวใหญ่ นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย ขอนแก่น แก่งคอย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย บัวใหญ่ แก่งคอย

 

สายใต้ จำนวน 22 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี หลังสวน ธนบุรี

ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี น้ำตก -  ธนบุรี

ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ หัวหิน กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี ราชบุรี ธนบุรี

ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ สุพรรณบุรี กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร หาดใหญ่ ชุมพร

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช สุไหงโกลก นครศรีธรรมราช

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา สุไหงโกลก ยะลา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง สุไหงโกลก พัทลุง

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

 

สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ อรัญประเทศ กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ กบินทร์บุรี กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ อรัญประเทศ กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ กบินทร์บุรี กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ พลูตาหลวง กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ ปราจีนบุรี กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา

ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ

 

สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

ขบวนรถที่ 4304/4305 

ขบวนรถที่ 4306/4307 

ขบวนรถที่ 4310/4311 

ขบวนรถที่ 4312/4313 

ขบวนรถที่ 4324/4325 

ขบวนรถที่ 4328/4329 

ขบวนรถที่ 4342/4343

ขบวนรถที่ 4344/4345

 สายแม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถที่ 4380/4383

ขบวนรถที่ 4386/4387

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend