23 มิถุนายน 2021

ปล่อยผี‘นายกอบจ.’ รับรองก่อน-สอยทีหลัง?

06 Feb 2021 10:00 น.
อ่าน 1,402 ครั้ง

ปล่อยผี‘นายกอบจ.’ รับรองก่อน-สอยทีหลัง?

3 วันติดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เพิ่มเติมอีก 36 จังหวัด เนื่องจาก กกต.เห็นว่าเรื่องร้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ ทางสำนักงานกกต.จังหวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อส่งมาถึงกกต.กลาง ก็ยังมีขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน 

 

อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ก็ไม่เพียงพอที่ จะจัดการเลือกตั้งใหม่หากกกต.วินิจฉัยว่ามีการกระทำทุจริต จึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อน และเร่งให้สำนักงานฯดำเนินการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณา

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ. ไปแล้วรวม 29 จังหวัด และเมื่อรับรองอีก 36  จังหวัด รวมเป็น 65 จังหวัด คงเหลืออีก 11 จังหวัดที่กกต.ยังไม่รับรอง  

 

ปล่อยผี‘นายกอบจ.’ รับรองก่อน-สอยทีหลัง?

 

 

โดยมี 11 จังหวัดดังกล่าว กกต.สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนนายกอบจ.ในบางหน่วยเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 7 ก.พ. 2563 

 

โดยกกต.ยังมีเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่ 19 ก.พ. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา 60 วัน ตามที่พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ต้องประกาศรับรองผลนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็ให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วต่อมาหากเห็นว่ากระทำผิดจริงมีมติเพิกถอนสิทธิ สั่งเลือกตั้งใหม่ ก็จะเสนอให้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา

 

 สำหรับ 36 นายก อบจ. ที่กกต. “ปล่อยผี” ประกอบด้วย

 

จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ  จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ  จ.นครศรี ธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช จ.นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน  จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร 

 

จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์  จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว  

 

 


 

จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล จ.กาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร จ.สระบุรี นายสัญญา บุญหลง  จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ จ. ระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี  จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์  จ.พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์  

 

จ.น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์  จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ จ.ร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ จ.มหาสารคาม นางคมคาย อุดรพิมพ์ จ.เชียงใหม่ นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศร

 

น่าสนใจว่าเมื่อ “กกต.” รับรองไปก่อนแล้ว ถึงที่สุดแล้วจะมีการ “สอย” ใครตามหลังบ้างหรือไม่? 

 

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,651 หน้า 10 วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend