"ประชุมทางไกล"เกาะติดโควิดแรงงาน"เหนือ-อีสาน"

08 ม.ค. 2564 เวลา 5:42 น. 140

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) 

ผู้บริหารกระทรวงแรงงานประชุมทางไกลหน่วยงานในสังกัดประจำภาคเหนือ-อีสานกำชับเคร่งครัดมาตรการคุมโควิด          

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของ ศบค.รง. หรือข้อสั่งการในจังหวัด โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
         
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์นายจ้าง และสถานประกอบกิจการทุกแห่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองโรค เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ควบคุมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 

 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีป้องกันตนเอง  คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

 

พร้อมทั้งรับทราบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่ กระทรวงแรงงาน รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัด กรณีพบแรงงานติดเชื้อ อาทิ จำนวนสถานประกอบกิจการ/  จำนวนลูกจ้าง จำแนกเป็นลูกจ้างไทย ลูกจ้างต่างด้าว (สัญชาติ) และการดำเนินการ เช่น นำส่งสถานที่กักตัว หรือ การส่งตัวเข้ารับการรักษา เพื่อการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด – 19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคลียร์ชัด 9 ประเด็น มีหลักฐานไหม ส่วยแรงงานต่างชาติ

รวบ! แรงงานพม่า "วังหลัง" ตรวจหาเชื้อ สกัดข่าวติดโควิด

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 8 ม.ค.64 แบบอัพเดทล่าสุด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง