ลพบุรีเจอพิษบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย

06 ม.ค. 2564 เวลา 4:10 น.397

ลพบุรีเจอพิษบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์

วันที่ 6 ม.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  แจ้งไทม์ไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่ รายที่ 4,5 และ6 ของจังหวัดลพบุรี จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ผลการตรวจยืนยัน วันที่ 5 มกราคม 2564 และได้ซักประวัติเกี่ยวกับไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกครั้งภายหลังจากทราบผลตรวจยืนยัน ดังนี้

 

ผู้ป่วยรายที่ 4

 

เป็นชายไทย อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563

พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 22 ธ.ค.63

เวลา 10.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 23  ธ.ค.63

เวลา 10.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำ หมู่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 24-25 ธ.ค.63

พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 26 ธ.ค.63

เวลา 10.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 27 ธ.ค.63

เวลา 09.00-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
 

วันที่ 28 ธ.ค.63

เวลา 10.00 น. ซื้อของที่ร้านขายของชำ หมู่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เวลา 19.30-21.30 น. เดินทางไปร่วมงานศพ วัดบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 29 ธ.ค.63

เวลา 13.00-15.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 30 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64

พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 3 ม.ค.64

เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามชนไก่ตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)

วันที่ 4 ม.ค.64

กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 5 ม.ค.64

ผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรีเจอพิษบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 5 เป็นชายไทย อายุ 57 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 20-26  ธ.ค.63

เวลา 07.00-10.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 27 ธ.ค.63

เวลา 08.30-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
 

วันที่ 28 ธ.ค.63 - 1 ม.ค.64

เวลา 07.00-10.00 น. เดินทางไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 2 ม.ค.64

พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 3 ม.ค.64

เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามชนไก่ตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)
 

วันที่ 4 ม.ค.64

กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 5 ม.ค.64

ผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ลพบุรีเจอพิษบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นชายไทย อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 20-26 ธ.ค.63

พักอาศัยที่บ้านพัก และอยู่ในละแวกหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 27 ธ.ค.63

เวลา 09.00-17.00 น. สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

 

วันที่ 28 ธ.ค.63

เวลา 08.00 น. เดินทางไปร้านขายของชำ หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 29-30 ธ.ค.63

พักอาศัยที่บ้านพักองตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 31 ธ.ค.63

เวลา 10.30-11.00 น. ไปตลาดท่าวุ้ง (สวมหน้ากากตลอดเวลา)

เวลา 13.00-16.00 น. หากญาติที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เวลา 16.00-16.30 น. วัดวิหารขาว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (สวมหน้ากากตลอดเวลา)
 

วันที่ 1 ม.ค.64

เวลา 08.00 น. เดินทางไปร้านขายของชำ หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เวลา 09.00-15.00 น. ไปบ้านเพื่อนบ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 2 ม.ค.64

พักอาศัยที่บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 3 ม.ค.64

เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19 (จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามไก่ชนตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี)
 

วันที่ 4 ม.ค.64

กักตนเองในที่พักอาศัย บ้านพักของตนเอง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 

วันที่ 5 ม.ค.64

ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 

ลพบุรีเจอพิษบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย

 

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 6 ม.ค.64 แบบอัพเดทล่าสุด

แจงพบติดเชื้อโควิดมหาชัย 900 ราย เหตุตรวจเชิงรุกจากหลายโรงงาน

"ไทยยูเนี่ยน" เผยผลตรวจพนักงานติดเชื้อโควิด 69 คน ยันทุก รง.ยังเปิดปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง