1 มีนาคม 2021

มธ. ประกาศปิดทำการชั่วคราว 2-17 ม.ค.64

02 Jan 2021 17:22 น.
อ่าน 123 ครั้ง

มธ. ประกาศปิดทำการชั่วคราว 2-17 ม.ค.64

มธ. แจ้งปิดทำการชั่วคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 -17 ม.ค.64


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)

มธ. ประกาศปิดทำการชั่วคราว 2-17 ม.ค.64สรุปสาระสำคัญ

1. ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

 

2. ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนาการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับท่ี6) 

 

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หรือออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเงินเดือน บุคลากร กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานด้านการคลังอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ได้รับมอบหมาย

3. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีเหตุจำเป็น

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์ลำปางให้ถือตามแนวการปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ อว 67.06.3/ว.1330 ของหมวดทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารศูนย์ลำปาง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend