พิษโควิด ลพบุรีเลื่อนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2564  

30 ธ.ค. 2563 เวลา 2:25 น.2.0k

พิษโควิด ลพบุรีเลื่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564      

 นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี  กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหลายจังหวัดจึงนำมาสู่การพิจารณาการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า จะดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรีพบว่าในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันละกว่า 40,000 คน โดยจะเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเดิมได้มีการเสนอให้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจลบริเวณประตูทางเข้างาน กำหนดให้ผู้มาเที่ยวชมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แนะนำผู้มาเที่ยวชมงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  แต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้ความเห็นว่า จะเป็นการยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีจึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


 

พิษโควิด ลพบุรีเลื่อนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2564      

 

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2564 ออกไป  แต่ยังคงมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาท และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก ปีพุทธศักราช 2175 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่2 โดยในปีนี้ชาวลพบุรีได้ถือเป็นกิจกรรมน้อมรำลึก ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวลพบุรีอย่างหาที่สุดมิได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง