svasdssvasds

นายกฯเชิญชวนประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้

19 ธ.ค. 2563 เวลา 8:40 น.

นายกฯเชิญชวนประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.63 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยขอให้ประชาชนได้พิจารณาเลือกคนดี มีความสามารถเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เพราะ อบจ.มีความสำคัญในการพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ


          ไตรศุลี ไตรสรณกุล  

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะถือเป็นกลไกการกระจายอำนาจ เพื่อพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปี จัดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ทั้งยังเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทแรก ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับอื่นตามมาในปี 2564 จึงขอให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเลือกผู้บริหารมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง
          

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน โดยย้ำว่าต้องสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจต่อประชาชนในด้านการเดินทาง  และยังขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง มีสติ อย่าประมาท งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ  เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น
          

ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเข้าคูหาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น

     

ในวันเลือกตั้ง ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน  เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

     

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตนเอง   

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ดังนี้       

         

1.สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

         

2.เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

         

3.ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้

         

4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง