เม็ดเงินโฆษณา 9 เดือนติดลบ 16% ยูนิลีเวอร์ฯใช้จ่ายสูงสุด

14 ต.ค. 2563 | 08:11 น.

นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณา 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ติดลบ 16% สื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนการใช้เม็ดเงินสูงสุด 56% ฟาก ยูนิลีเวอร์ ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด 3,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อน รองลงมาได้แก่ เนสเล่ และ P&G ตามลำดับ

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกันยายน 2020 หดตัวติดลบ 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 76,591 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในเดือนกันยายนลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เม็ดเงินโฆษณา 9 เดือนติดลบ 16% ยูนิลีเวอร์ฯใช้จ่ายสูงสุด

ในปี 2020 นี้ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลงจากปีที่แล้ว โดย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 12,104 ล้านบาท ลดลง 10% รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่อสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 10,741 ล้านบาท ลดลง 3% ลำดับที่ 3 คือ กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 9,054 ล้านบาท ลดลง 7% และลำดับ 4 คือกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 4,591 ล้านบาท ลดลง 34%

เม็ดเงินโฆษณา 9 เดือนติดลบ 16% ยูนิลีเวอร์ฯใช้จ่ายสูงสุด

ขณะที่กลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า 4,086 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าครัวเรือนในบ้าน (Household products) มูลค่า 3,209 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7% และ 15% ตามลำดับ

 

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนมกราคาคมถึงกันยายนปี 2020 โดย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 35% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา คือ ใหม่ วาสลีน ซุปเปอร์ วิตามิน ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือ โดฟ อินเทนซ์ รีแพร์ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท

เม็ดเงินโฆษณา 9 เดือนติดลบ 16% ยูนิลีเวอร์ฯใช้จ่ายสูงสุด

 2.บริษัท NESTLE (THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 38% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือ ใหม่ นมตราหมี ทริปเปิ้ล โปร ทางสื่อทีวีมูลค่า 32 ล้านบาท รองลงมาคือ ไมโล กีฬาคือครูชีวิต ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท

3.บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,596 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 19% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือ ดาวน์นี่ เอสเซนเชียลออยล์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท รอลงมาคือ รีจอยส์ สูตรผมยาว ดูเรียบรื่น ทางสื่อทีวีมูลค่า 22 ล้านบาท