ไปดู 10 อาชีพมาแรง ที่เขตอีอีซี (EEC) กำลังต้องการตัว

16 ส.ค. 2563 เวลา 7:52 น. 14.5k

เจาะลึกข้อมูลตลาดแรงงาน 10 อันดับแรกในพื้นที่อีอีซี หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำลังต้องการตัว

 ข้อมุลจากกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน เตรียมเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือ อีอีซี  ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงานเศรษฐกิจและสังคม  โดยเตรียมตำแหน่งงานว่าง พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด


ทั้งนี้เพราะพื้นที่ในเขตอีอีซี ถือเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการในการจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี  โดยเฉพาะการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมกว่า 40,951 อัตรา ซึ่งแรงงานที่ต้องการนั้นมีทุกระดับตั้งแต่แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ และไร้ฝีมือ  ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ขึ้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับประเภทงานที่เขต อีอีซี (EEC) หรือ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 

1.แรงงานด้านการผลิตอื่นๆ  ได้แก่ แรงงานทั่วไป 12,706  อัตรา 


2.พนักงานรักษาความปลอดภัย   11,437  อัตรา 


 3.พนักงานบริการอื่นๆ 1,807 อัตรา 


4.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ  1,186 อัตรา 


5.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 872 อัตรา 


6.ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  826  อัตรา 


7.ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา  (ก่อสร้าง) 618 อัตรา 


8.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 609 อัตรา 


9.เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี  , ช่างเทคนิค (อินทรีย์เคมี  , ยาง , พลาสติก, โพลิเมอร์, สี , กระดาษ , น้ำมัน , เส้นใย , อาหารและเครื่องดื่ม)   604 อัตรา 


10.เจ้าหน้าที่การตลาด  516 อัตรา  และอื่นๆ (ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ, แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ, ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า , ฯลฯ) 9,770 อัตรา  
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง