7 พฤษภาคม 2021

ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

05 Jul 2020 12:05 น.
อ่าน 1,704 ครั้ง

ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

ตื่น “พาณิชย์” เปิดรับฟังร่างนำข้าวเข้าภายใต้กรอบอาฟต้า นายกโรงสีฯ กังวลข้อตกลงอาฟต้า เผยอนุญาตนำเข้าแล้ว ไม่จำกัดปริมาณ ผวาข้าวเถื่อนทะลักสวม หวั่นรุกลามบานปลายแก้ปัญหาไม่จบ


สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.) นั้น

ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไทย หรืออาฟต้า ผูกพันสินค้าข้าวไว้ในบัญชีลดภาษี  มีพันธกรณีต้องเริ่มนำมาลดภาษีตั้งแต่ปี 2541 ให้เหลือร้อยละ 20 และยกเลิกการกำหนดโควตาภายในปี 2546 และให้ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0ในปี 2553

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศฯเรื่องการนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนพ.ศ. 2553 กำหนดให้ข้าวที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนต้องนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์เท่านั้นโดยไม่รวมถึงอุตสาหกรรมแปรสภาพ (การสีข้าว) ของโรงสี   กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน  สำหรับข้าวที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2543ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

ตามบัญชีท้ายประกาศฯเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ขึ้นใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่สำคัญมีผลทำให้คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนคณะกรรมการชุดเดิมสิ้นสุดลง และต่อมา มีคำสั่ง คณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการนำ เข้าข้าวภายใต้การค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ทางคณะอนุกรรมการบริหารการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดตลาดข้าวใต้เขต การค้าเสรีอาเซียน  พอสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ ให้ปรับลดช่วงระยะเวลาในการนำเข้า จากเดิมที่แบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของแต่ละปี และงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี  ให้เป็นนำเข้าภาคในงวดเดียว


“คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปี เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมจะมีผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดในปริมาณมาก จึงไม่ควรพิจารณาให้นำเข้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาข้าวภายในประเทศ  เพิ่มใบรับรองปลอดศัตรูพืช และใบรับรองจากการตัดต่อทางพันธุกรรม เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฯ”  

ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวย้ำว่า สิ่งที่น่ากังวลและเป็นห่วง ในการนำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนคือ ไม่มีการกำหนด ปริมาณ (โควตา) ในการนำเข้า หากมีการขออนุญาตนำเข้าเป็นจำนวนมาก ก็จะมีผลกระทบภายในประเทศ  ปัญหาการลักลอบ นำเข้าข้าวจากชายแดนแบบผิดกฎหมาย ซึ่งมีให้เห็น เป็นข่าวอยู่เป็นประจำและมีจำนวนมากขึ้น  ปัญหาเรื่องขีดความสามารถ ตามด่านกักกันในการตรวจสอบ การตัดต่อพันธุกรรม โรคพืช โรคแมลง การตรวจตราตามจุดต่างๆที่มีการนำเข้า หากมีการละเลย หละหลวม บกพร่อง ก็จะเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทย ดังนั้นก็คงจะต้องมีการวางกรอบและป้องกันกันให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาดังกล่าว และวางมาตรการติดตามตรวจสอบ การนำไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ขออนุญาตอย่างเข้มงวด 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไม “ไทย” ต้องนำเข้าข้าวภายใต้กรอบอาฟต้า

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend