เซ็นทรัล ชูมาตรการ 3C พร้อมเปิดร้านอาหารในเครือ

06 พ.ค. 2563 | 05:38 น.

เซ็นทรัล ฯ ชูนโยบาย 3C เตรียมพร้อมเปิดบริการร้านอาหาร ทั้ง Cleanliness Procedure / Consideration of Social Distancing Measures/ Contactless Service พร้อมบริการลูกค้าหลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ เผยวิกฤติโควิด-19 ดันยอดดีลิเวอรีโต 2 เท่าตัว

นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือซีอาร์จี (CRG) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมให้ร้านอาหารในเครือในการเปิดให้บริการ โดยมีการจัดมาตรการขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน หลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล ภายใต้โดยดำเนินภายใต้มาตรการ 3C เป็นแกนหลัก ได้แก่ 1.Cleanliness Procedure คัดกรองอย่างเข้มงวด รักษาความสะอาดทุกขั้นตอน  2.Consideration of Social Distancing Measures เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดพื้นที่ให้บริการภายในร้านให้เหมาะสมและปลอดภัย และ 3.Contactless Service การให้บริการแบบไร้สัมผัส ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน

เซ็นทรัล ชูมาตรการ 3C พร้อมเปิดร้านอาหารในเครือ

ทั้งนี้มาตรการต่างๆรปะกอบด้วย 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ (เฉพาะสาขา Stand Alone) 3. บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบริเวณทางเข้าร้าน 4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆ ทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ 5. กำหนดให้พนักงานในส่วนงานบริการลูกค้าสวมหน้ากาก face shield ขณะให้บริการ  6. เน้นย้ำพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนปรุงอาหาร และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าอาหารทุกเมนูที่ปรุงจากร้านมีมาตรฐานและปลอดภัย

เซ็นทรัล ชูมาตรการ 3C พร้อมเปิดร้านอาหารในเครือ

และ  7. Social distance การเว้นระยะห่างทางสังคม เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดพื้นที่ให้บริการภายในร้านให้เหมาะสมและปลอดภัย เช่น การจัดการพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร, การจัดโต๊ะ-เก้าอี้โดยเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร, จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนขนส่งอาหารที่เข้ามาที่หน้าร้าน, ทำสัญลักษณ์ตีเส้นเว้นระยะห่างในการสั่งอาหาร เป็นต้น 8. Contactless การให้บริการแบบไร้สัมผัส ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหาร, การส่งมอบอาหารด้วยถาดรองอาหารทุกครั้ง ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน อาทิ จัดให้มีถาดใส่เงินทอน, กำหนดพื้นที่วางเงิน, ส่งมอบเงินผ่านแผ่นพับสมุดบัตรเครดิต และรองรับการชำระเงินแบบ cashless payment เป็นต้น

เซ็นทรัล ชูมาตรการ 3C พร้อมเปิดร้านอาหารในเครือ

อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการในช่องทางดีลิเวอรีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ช่องทางเดลิเวอรี่เติบโตกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์มากเกือบ 2 เท่า ซีอาร์จี จึงเน้นในเรื่องของการบริการเดลิเวอรี่เพื่อตอบรับการขยายตัวของตลาด โดยการขยายจุดให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น และขยาย จาก Asset เดิมที่มีอยู่ เช่นการแชร์ครัวของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ให้แบรนด์อื่นๆในเครือเข้ามาใช้ด้วยได้ (Hub Kitchen) รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดในทุกขั้นตอนการปรุงเพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าทุกเมนูที่จัดส่ง สะอาด และปลอดภัย