ยันโกงภาษีลูกค้า 8 แสนบาท ไม่ใช่สนง.บัญชีที่กรมพัฒน์รับรอง

23 ก.ย. 2562 เวลา 5:37 น.3.5k

กรมพัฒน์ฯ คุมเข้มสำนักงานบัญชีคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีหลังมีผู้โพสต์คลิปโกงเงินภาษีลูกค้า 8 แสนบาท ยันไม่ใช่สำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ รับรอง

จากมีผู้ใช้งาน Facebook Pages “บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ” โพสต์คลิปวิดีโอที่มีการระบุว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดระยอง โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าจำนวน 8 แสนบาทนั้น

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่ากรมฯ ได้เพิกถอนการรับรองสำนักงานบัญชีนั้นไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยผู้จัดทำคลิปไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าว และเมื่อกรมฯ ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ให้ข่าวแก่ผู้จัดทำคลิป แจ้งว่าสำนักงานบัญชีที่โกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้า ไม่ได้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองแต่ประการใด อีกทั้งกรมฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองทั้งหมด 8 แห่ง ก็ไม่ได้พบสิ่งปกติเช่นเดียวกัน และไม่เคยมีสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดระยองที่กรมฯ เพิกถอนการรับรองฯ รวมทั้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพทั้ง 8 แห่งในจังหวัดระยองก็ไม่ได้เป็นผู้จัดทำบัญชีให้แก่นิติบุคคลที่กล่าวอ้างว่าถูกโกงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด

ยันโกงภาษีลูกค้า 8 แสนบาท ไม่ใช่สนง.บัญชีที่กรมพัฒน์รับรอง

 

 

“อย่างไรก็ตาม Facebook Page “บัญชี-ภาษี สำหรับผู้ประกอบการขั้นเทพ” ได้ถอดคลิปดังกล่าวออกจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้แชร์คลิปดังกล่าวไปแล้วอย่างแพร่หลาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะใช้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพว่าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีได้เหมือนเดิม” 

 

ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองแล้วทั่วประเทศ จำนวน 160 แห่ง โดยได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพอย่างเข้มงวด และกว่าที่สำนักงานบัญชีคุณภาพจะได้รับการรับรองจากกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ซึ่งประยุกต์มาจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (International Standard on Quality Control (ISQC 1)) ทุกปี ผู้ใช้บริการจึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง