2 มีนาคม 2021

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

18 Aug 2019 12:01 น.
อ่าน 2,628 ครั้ง

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

19 ส.ค.”ประวิตร” นัดเคาะประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 4 บาท/กก.ด้าน 2 บิ๊กเกษตรกรร่วมสู้ฟัดบนเวที หวังเป็นปากเสียงยืนพื้นรัฐเดินหน้านโยบายตามที่หาเสียง ควบกฎหมายปาล์มต้องเกิด ดันตลาดกลางซื้อขายปาล์มเลียนโมเดลตลาดหุ้นรับความผันผวนราคา ลุ้น! ไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

 

จากผลการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ส.ค.62 ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมีมติที่ประชุมหารือร่วมแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบอนุสนธิจากสถานการณ์และปัญหาสมดุลอุปทานปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเคลื่อนไหวรุนแรง(มีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน จากกระทรวงพาณิชย์ ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ)ได้มีมติที่จะดำเนินตามนโยบายที่หาเสียงไว้คือประกันรายได้ชาวสวนปาล์มที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ที่น้ำมัน 18% ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ โดยจะมีโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้ปีละ 4 งวด(หรือทุก 3 เดือน) กรอบระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการคำนวณราคาตลาดเพื่อนำไปลบกับ 4 บาทในทุก 15 วันผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

ล่าสุดนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นเรื่องสรุปครั้งที่แล้วการประชุมหารือร่วมแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบอนุสนธิจากสถานการณ์และปัญหาสมดุลอุปทานปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเคลื่อนไหวรุนแรง(มีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน จากกระทรวงพาณิชย์ ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ)ได้มีมติที่จะดำเนินตามนโยบายที่หาเสียงไว้คือประกันรายได้ชาวสวนปาล์มที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ที่น้ำมัน 18% ให้ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ โดยจะมีโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้ปีละ 4 งวด(หรือทุก 3 เดือน) กรอบระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการคำนวณราคาตลาดเพื่อนำไปลบกับ 4 บาทในทุก 15 วันจับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

นอกจากนี้ยังมีอีก 3 มาตรการที่จะดำเนินงานต่อ อาทิ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในเป้าหมายที่เหลืออีก 1.3 แสนตัน 2.ผลักดันส่งออกเพิ่มขึ้น และใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจาก บี7 เป็นบี 10 ภายในสิ้นปีนี้เชื่อว่าราคาผลปาล์มในตลาดจะไม่ต่ำกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

ถัดมา คือ มาตรการในเรื่องของการที่จะต้องบังคับในการนำเข้าน้ำมันปาล์มและเคร่งครัดในเรื่องของการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากประเทศไทยโดยเฉพาะผ่านจากด่านสะเดา หรือทางภาคใต้เพื่อผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องมีมาตรการกำกับและบังคับใช้โดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการนำน้ำมันปาล์มที่อ้างว่าเพื่อการผ่านแดนมาใช้ในประเทศไทยมีผลทำให้ราคาผลปาล์มราคาตกและกระทบกับเกษตรกรประการต่อไป คือ การเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งไทยมีคู่แข่งคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีตลาดใหญ่อยู่ในอินเดีย และอาจจะมีตลาดอื่นรองรับ ท้ายสุดก็คือต้องมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันเกิดขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะได้มีการผลักดันในเรื่องของพระราชบัญญัตินี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป"

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

ทั้งนี้เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนไว้ 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์กับบัญชีเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นขึ้นกับ กนป.ว่าจะเคาะทั้ง 2 บัญชีให้ได้รับประโยชน์จากการประกันรายได้ครั้งนี้เลยหรือไม่  ส่วนเมื่อได้จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจำนวนผลปาล์ม อัตราเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 18% จำนวนเท่าไร เมื่อมาคิดคำนวณได้ 2 ก้อนนี้จะสามารถกำหนดงบประมาณได้ อย่างไรก็ดีวันนั้นที่ลองเคาะงบประมาณประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม กิโลฯละ 4 บาท งบประมาณเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ยกเว้นราคาขึ้นสูงกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม


จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

ขณะที่นายอธิราษฎร์ ดำดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เผยว่า ประชุมเสร็จราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือซีพีโอร่วงทันที75สตางค์ คาดประชาธิปัตย์โดนลองของแล้ว ส่วนการกำหนดประกันรายได้เกษตรกรเป็นห่วงตรงคณะกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นประกาศรราคาโรงงาน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรซื้อผ่านกับลานเทจะทำอย่างไรเพราะราคาลานเทกับราคาโรงงานต่างกัน ดังนั้นส่วนต่างที่เหลือเกษตรกรต้องออกเอง อาทิ ค่าขนาส่ง เป็นต้น ใช่หรอไม่ เวลาใช้อ้างอิงขอรับส่วนต่างจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ไม่ว่าใบชั่งปาล์ม อื่นๆ หรือไม่

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

“หากราคาปรับขึ้นไปถึง 4 บาทต่อกิโลกรัมก็ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าตกลงไปเท่าไร รัฐบาลก็จ่ายส่วนต่าง จะไปสัมพันธ์กับส่วนผลผลิตของเกษตรกรที่นำไปขายโดยไม่เกินปริมาณเฉลี่ยคูณกับจำนวนไร่ของเกษตรกรแต่ละรายว่ามีเท่าไร ที่ตั้งตัวเลข 25 ไร่ ผลผลิต 3 ตันต่อไร่ เท่ากับ 75 ตันต่อปี อาจจะมาดูเป็นรายเดือนแล้วว่าจะต้องขายไม่เกินจำนวนนี้ ต่อไปจะมีเหตุการณ์ปาล์มสวมสิทธิ์ และมีปัญหาทางเทคนิคอื่นอีกมากมาย เพราะการใช้เงินหลวงจะต้องทำตามระเบียบ รอบคอบ”

จับตาประชุม กนป.เคาะงบประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

นายอธิราษฎร์ กล่าวว่า ปาล์มน้ำมันเมืองไทยยังไม่มีระบบ "ตลาดกลางปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม" ให้เป็นตลาดที่เปิดเผยโปร่งใส เหมือนตลาดหุ้น จะมีการประกาศราคาซื้อขายทุกวัน ตั้งแต่ราคาปาล์มทะลายคุณภาพ 18% -22% กากเมล็ด เมล็ดปาล์ม  ไบโอดีเซล มีราคาแต่ละจังหวัดเท่าไร คาดว่าจะช่วยทำให้การเสนอซื้อขาย เหมือนกระดานหุ้นที่มีการซื้อขายจะได้ทราบว่ามีใครซื้อขายกันบ้าง หรือไม่ซื้อเลย  หรือมีการซื้อขายมาก แต่ผลผลิตไม่มีขาย จะได้ทราบความเคลื่อนไหว เพราะต้องยอมรับว่ามีความผันผวนที่ซ่อนอยู่ในวงจรนี้ต้องมีระบบตลาดกลางที่สร้างความสมดุลอย่างแท้จริง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend