16 ตุลาคม 2019

ROAD to SILVER AGE : เจาะขุมทรัพย์หมื่นล้าน

29 Jan 2019
อ่าน 1624 ครั้ง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่จะปรับลดลง ขณะที่ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต โดยจะส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนไม่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมสร้างความมั่นคงกับเศรษฐกิจของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อดำเนินนโยบายเท่าทันกับสถานการณ์ดังกล่าว

ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวเฉลี่ย 77 ปี ทำให้โครงสร้างของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คาดว่า ในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจะอยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี ในปัจจุบันที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ดังนั้น โอกาสทางเศรษฐกิจจากการมีส่วนร่วมของประชากรวัยสูงอายุที่กำลังจะเพิ่มขึ้นจะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งโครงสร้างการผลิตจะต้องเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจการสร้างมูลค่าที่เน้นนวัตกรรม จากการใช้แรงงานจำนวนมาก หรือ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและภาคบริการ รวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น และเชื่อมโยงประชากรในวัยแรงงาน (GEN Y) เพื่อบริหารจัดการพลังของประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว


566656

ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุยากจนถูกทอดทิ้ง ผู้มีรายได้ปานกลางและกลุ่มผู้มีศักยภาพทางการเงินสูง โดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยที่มีศักยภาพ (Silver Age) ที่มีอายุระหว่าง 55-70 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 45,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ประมาณ 3.5 แสนคน จากจำนวนประชากรของประเทศ (สำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560) ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หนังสือพิมพ์ "ฐานเศรษฐกิจ" จึงเล็งเห็นความสำคัญและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่จะมีผลต่อการปรับต่อของภาคธุรกิจ จึงจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ROAD to Silver Age เจาะขุมทรัพย์หมื่นล้าน" ควบคู่กับเวทีการเสวนา ในหัวข้อ "ส่องโอกาสและธุรกิจ Silver Age" เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและทิศทางประชากรด้านอายุ และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ถึงโอกาสต่อยอดการดำเนินธุรกิจต่อไป

| วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

| สถานที่ : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

| ลงทะเบียน : https://nregister.nationgroup.com/TMMR2SA/register.php


รายละเอียด

| หัวข้อสัมมนา : ส่องโอกาสและธุรกิจ SILVER AGE

● น.พ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

● อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

● ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


| บรรยายพิเศษ : Roadmap to Smart Life 4.0

● ดร.นรี ภิญญาวัฒน์ DDes, MDesS, MArch, WELL AP, LEED AP BD+C, ID+C, HOME, TREES-A, Director Atelier Ten

● ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

AD-ROAD AGE3595959859


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij