Tech Economist

14 พ.ย. 2561 | 04:45 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

Tech Economist คืออะไร?

Tech Economist คือ นักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี (เช่น Big Data, Machine Learning) และมีความเข้าใจบริษัทเทคโนโลยี (เช่น Amazon, Google, Facebook, etc.) รวมถึงลักษณะของตลาด, ลูกค้า และปัญหาที่บริษัทเหล่านี้ต้องเผชิญเป็นอย่างดี
Tech Economist

แก้ปัญหาประเภทไหนบ้าง?

ปกติแล้ว Tech Economist จะแก้ปัญหาที่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์รวมกับความเข้าใจด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่บริษัทเทคโนโลยีต้องพบเจอ โดย Athey & Luca (2018) ได้รวบรวมปัญหาที่ Tech Economist มักจะต้องพบเจอ เช่น

•ออกแบบระบบการขายโฆษณา Online (Online Advertising Design) ปกติแล้ว Search Engine เช่น Google หรือ Bing จะขายผ่านการประมูล (เช่น จะเสนอจ่ายเท่าไหร่ต่อ 1 Click) ดังนั้น Tech Economist ที่มีความเข้าใจการออกแบบการประมูลจะสามารถมาช่วยออกแบบระบบการประมูลขายโฆษณาให้มีประสิทธิภาพได้

•ประเมินประสิทธิผลของโฆษณา (Estimating the Returns to Advertising) ปกติแล้วหากบริษัทใดลงทุนค่าโฆษณาไปก็อยากจะทราบว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มค่าไหม Tech Economist จะต้องหาวิธีที่จะประเมินว่าโฆษณามีประสิทธิผลหรือไม่ และคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปหรือไม่

•ออกแบบระบบของ Marketplace (Ranking/Incentives in Marketplace) การที่ลูกค้าเห็นลำดับสินค้าต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคที่แตกต่างออกไป Tech Economist จะต้องหาวิธีที่จะจัดลำดับสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเจอสินค้าที่ต้องการได้ง่ายและให้การจับคู่ผู้ซื้อผู้ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

•ออกแบบระบบการให้คะแนนสินค้าและบริการ (Designing Review and Reputation Systems) ปกติแล้วข้อมูล Review มีค่อนข้างมากและอาจจะมีข้อมูลที่เอนเอียง Tech Economist ต้องหาวิธีบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่มีประโยชน์, ถูกต้อง และไม่เอนเอียง

•วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ โดยนำเอาหลักความรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในสภาพตลาดจริงที่บริษัทเทคโนโลยีต้องพบเจอ แล้วให้คำแนะนำในเรื่องของการควบรวมกิจการ, การซื้อกิจการ, หรือแม้กระทั่งการเพิ่มลูกค้า

โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าการเกิดปัญหารูปแบบใหม่ที่นักเศรษฐศาสตร์ (กลุ่ม Tech Economist) ต้องแก้นี้นำไปสู่การมีสาขาใหม่ของเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า Economics of Digitization ซึ่งคือการศึกษาถึงการที่เทคโนโลยีดิจิตอลมามีผลกับแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ หรือระบบเศรษฐกิจอย่างไร รวมไปถึงการใช้ข้อมูลรูปแบบใหม่ (เช่น ข้อมูล Big Data จากระบบ Online) มาตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

TP7-3418-A
Tech Economist

ทำงานอยู่ที่ไหนบ้าง?

ถ้าเป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Tech Economist ก็จะอยู่ตามบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ (Tech Companies) เช่น Amazon (ปัจจุบันจ้าง Tech Economist กว่า 100 คน), Google, Facebook, Uber, Airbnb, Netflix, etc.

ถ้าเป็นที่เมืองไทยซึ่งปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งยังค่อนข้างเป็น Startup อยู่ อาจจะยังไม่ได้ มีการจ้าง Tech Economist มากมายนัก แต่เมื่อบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เติบโตมั่นคงแล้วน่าจะมีการจ้าง Tech Economist เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดีผู้เขียนสังเกตว่าปัจจุบันธนาคาร หรือบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นบริษัทลูกของธนาคาร เริ่มมีการจ้างงานตำแหน่งที่มีชื่อใหม่ๆ เช่น Data Alchemist, Visionary Architect หรือ Innovation Strategist ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นตำแหน่งที่ Tech Economist สามารถเข้าไปทำงานได้

หากอยากเป็น Tech Economist ต้องมีความสามารถหรือทักษะอะไรบ้าง?

Athey & Luca (2018) ได้สรุปไว้ว่าทักษะที่ Tech Economist ควรมีคือ

1) ความสามารถในการประมวลผลและตีความข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้

2) ความสามารถในการเข้าใจและออกแบบตลาด รวมไปถึงการออกแบบระบบแรงจูงใจในตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้

3) ความเข้าใจพฤติกรรมของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

090861-1927-9-335x503

ซึ่งผู้เขียนขอสรุปเป็นคำง่ายๆ สั้นๆ ว่า ความมีทักษะความเข้าใจที่ดีใน 3 เรื่อง คือ D: Data, M: Market, และ F: Firm

โดยหากนักเศรษฐศาสตร์ทั่ว ไปอยากเพิ่มทักษะให้ตัวเองกลายเป็น Tech Economist ก็สามารถทำได้โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านของ Programming และการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก Data โดยใช้วิธี Machine Learning ซึ่งทักษะเหล่านี้ นอกจากสามารถเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยได้แล้ว ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่าน Online Course ต่างๆ เช่น Edx,
Coursera, Udacity เป็นต้น
Reference:

• Athey, S., & Luca, M. (2018). Economists (and Economics) in Tech Companies (No. w25064). National Bureau of Economic Research.

เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ

โดย ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3418 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว