กกร. ร้อง สนช. ทบทวนร่างกฎหมายภาษีที่ดิน

24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พ.ค. 2561 - ที่อาคารรัฐสภา ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับการยื่นหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย นำโดย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สนช. ที่ขอให้มีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ สนช.


org_5211775475

เนื่องจากเห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบและสร้างภาระให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น พบปัญหาหลายประการ อาทิ การขาดความชัดเจนในการตีความ หากนำไปปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง การกำหนดอัตราภาษีที่ภาครัฐจะเรียกเก็บ เป็นเพดานสูงสุดในอนาคต ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อการลงทุน พร้อมกันนี้ ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างต่อธุรกิจภาคพลังงาน ที่จะมีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาจต้องปิดตัวลงและย่อมกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน ภาคเกษตรที่การประเมินภาษีส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง เปิดโอกาสให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษี

ขณะที่ ประธาน สนช. กล่าวว่า ตนจะส่งเรื่องให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวนำไปพิจารณา พร้อมระบุว่า ตามหลักการกฎหมายที่ดี คือ การรับฟังความเห็นรอบด้าน และยืนยันว่า กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก สนช. ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ ได้ใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนนำไปสู่การบังคับใช้


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ต่อเวลา 2 เดือน! อ้างหลายประเด็นยังไม่ได้ข้อสรุป
ภาษีที่ดินสกัดฟองสบู่ 3ปีขายไม่หมดเก็บอัตราพาณิชย์-เอกชนโขกราคาดักหน้า


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว