กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

17 พ.ค. 2560 | 10:52 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทย รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยตราสัญลักษณ์ Thai Select พร้อมจัดสัมมนา ในงาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 ให้ความรู้ผู้ประกอบการถึงการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ทราบกันดีว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคทั่วโลก โดยปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 20,000 ร้าน เป็นร้านที่ได้ รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 1,285 ร้าน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งการส่ง เสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทย และยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการ สร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย และ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องของไทยสู่ตลาดโลก ทั้งในแง่ของสินค้าเกษตร อาหารไทย และธุรกิจบริการด้าน อาหารไทย อีกทั้งภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมการค้าและจัด กิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าไทย สามารถส่งออกสู่ตลาด โลก และแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงธุรกิจร้านอาหารไทยในต่าง ประเทศด้วย

เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สนใจขยาย ธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเปิดร้านอาหารไทยในต่าง ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ กรมฯ จึงได้จัด สัมมนา “โอกาสและความสำเร็จของร้านอาหารไทยในแคนาดา” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งเข้ารับฟังการสัมมนาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่กลุ่มงานครัวไทยสู่ครัวโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 507 8300 อีเมล์ [email protected] หรือโทรสาร 02 547 4268