8 พฤษภาคม 2021

รองปลัดแรงงานเผยผลการดำเนินงาน Safety Thailand ในช่วง 3 เดือน

20 Oct 2016 20:25 น.
อ่าน 94 ครั้ง

รองปลัดแรงงานเผยผลการดำเนินงาน Safety Thailand ในช่วง 3 เดือน

นายกรีฑา สพโชค  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2559 วันนี้ (20 ต.ค.59) ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน ได้จัดให้มีแผนบูรณาการความร่วมมือ โดยกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินการ ได้แก่ ลดอัตราการประสบอันตรายจากกิจการงานก่อสร้าง อัคคีภัย และสารเคมี และลดความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยของเกษตรกรต่อพิษสารเคมีกำตัดศัตรูพืช ซึ่งผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ ในช่วง 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2559) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2558 (มิถุนายน – สิงหาคม 2558) พบว่า อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.37  อัตราการประสบอันตรายจากอัคคีภัย ลดลงร้อยละ 7.5 และอัตราการประสบอันตรายจากสารเคมีลดลงร้อยละ 7.7 ส่วนตัวชี้วัด ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลตรวจ พบว่าเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยต่อพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลง พบว่า เกษตรกรมีผลตรวจพบว่าเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยต่อพิษสารเคมีกำจักศัตรูพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งความคืบหน้าของโครงการจะมีการรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend