ลุ้นรัฐบาลรื้อราคา“ค่าไฟฟ้า”งวดใหม่

06 ธันวาคม 2566

ลุ้นรัฐบาลรื้อราคา“ค่าไฟฟ้า”งวดใหม่ : คอลัมน์ฐานโซไซตี โดย… ว.เชิงดอย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3946 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2566

*** คอลัมน์ฐานโซไซตี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,946 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2566 “ว.เชิงดอย” ประจำการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่มีสาระ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นเคย

*** หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติขึ้นค่าไฟฟ้างวดใหม่ต้นปี 2567 ( ม.ค.-เม.ย. ) จากปัจจุบันที่ 3.99 บาทต่อหน่วย เป็น 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เสียงสะท้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาก็คือ “ไม่เห็นด้วย” ที่จะต้องมาเผชิญกับ “ค่าไฟแพง” ซึ่งถือเป็นข่าวร้ายต้อนรับปีใหม่ 2567 

เช่นเดียวกับภาคธุรกิจ โดย อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แสดงความวิตกกังวลว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ “ค่าไฟ” ถือเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจปกติที่ 20-30% ก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับ 4-6% โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูง อาทิ เคมี เหล็ก เยื้อและกระดาษ อะลูมิเนียม หล่อโลหะ แก้วกระจก ปูนซีเมนต์ เซรามิก อาหารและเครื่องดื่ม โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ทั้งนี้ “ระดับนโยบาย” ควรต้องทบทวนมาตรการ และนโยบาย ที่จะช่วยให้ค่าไฟงวดเดือน ม.ค. -เม.ย. 2567 เหมาะสมที่สุด เพราะจากที่มีมติตัวเลขค่าเฟทีออกมา โดยที่ไม่มีแผนปรับปรุงลดค่าไฟฟ้า และปรับโครงสร้างใด ๆ รองรับเลย ทั้ง ๆ ที่หลายภาคส่วนนำเสนอแนวทางมาโดยตลอด 

*** ขณะที่ นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก็คงจะรับรู้ถึงความรู้สึกเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถึงได้ประกาศออกมาขณะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า “ไม่ได้หรอกครับสูงเกินไป ผมในฐานะประธานจะต้องมีการเรียกประชุม ไม่ยอมหรอกครับ”

เมื่อถามว่าการปรับขึ้นดังกล่าวสูงกว่าเพดานที่รัฐบาลเคยตั้งไว้หรือไม่ นายกฯ เศรษฐา ปรารภว่า ก็จะเข้าไปพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดในฐานะประธาน กพช. ก็ต้องไปนั่งดูก่อนเพราะเป็นเรื่องของงบประมาณด้วย แต่ขึ้นไปถึง 4.68 บาท คงไม่ไหว เยอะเกินไป แนวโน้มจะขึ้นจาก 3.99 บาท แต่ไม่ถึง 4.68 บาท แน่นอน

                                  ลุ้นรัฐบาลรื้อราคา“ค่าไฟฟ้า”งวดใหม่

*** ขณะที่ ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ก็ได้ออกมารับลูกนายกฯ ทันที โดยบอกว่า เตรียมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อให้พิจารณาการคำนวณค่า Ft ว่าจะมีส่วนใดที่สามารถปรับลดได้เพิ่มขึ้นบ้าง เบื้องต้นคาดว่าจะ “ลดค่าไฟฟ้า” ให้เหลือได้ประมาณ 4.20 บาท/หน่วย หรือ ลดลงได้ 48 สตางค์ต่อหน่วย ...หากค่าไฟลดลงได้แค่นี้ยังไม่รู้ว่า “นายกฯเศรษฐา” จะพอใจหรือไม่ มารอดูกัน

*** ไปที่ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา สำหรับ นิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี 2567 ดังนี้ 1.ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ จํานวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี นิสิตเก่า มก. รุ่น 43 2.นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช นิสิตเก่า มก. รุ่น 44, 3. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ นิสิตเก่า มก. รุ่น 45 , 4.นายปราโมทย์ ยาใจ นิสิตเก่า มก.ปริญญาโท, 5.ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ นิสิตเก่า มก.ปริญญาเอก,

2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ  4 ราย 1.นางสาวบุษกร พฤกษอาโนชา นิสิตเก่า มก. รุ่น 42 2.นางสาวสมฤดี จิตรจง นิสิตเก่า มก. รุ่น 42 3.นายวีระชัย อมรถกลสุเวช นิสิตเก่า มก. รุ่น 43 (รองผอ.ธนาคารออมสิน) 4.นายชฎิล ชวนะลิขิกร นิสิตเก่า มก. รุ่น 44 

*** 3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน 3 ราย 1.นายสรรเสริญ นภาพร นิสิตเก่า มก. รุ่น 32 2.นายจําลอง เติมกลิ่นจันทน์ นิสิตเก่า มก. รุ่น 37 3.นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี นิสิตเก่า มก. รุ่น 44  

4.ประเภทนักวิชาการ จํานวน 5 ราย 1.ศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ นิสิตเก่า มก. รุ่น 37 2.พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล นิสิตเก่า มก. รุ่น 40 3.ศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ นิสิตเก่า มก. รุ่น 44 4.ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม นิสิตเก่า มก. รุ่น 44 5.ศ.ดร.ดอกรัก มารอด นิสิตเก่า มก. รุ่น 49

5.ประเภทนักวิจัย 2 ราย 1.ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ นิสิตเก่า มก. รุ่น 39 2. ศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม นิสิตเก่า มก. รุ่น 44 6. ประเภทเกษตรกร (ไม่มี) 7. ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม  1 ราย 1.รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ นิสิตเก่า มก. รุ่น 44 รวมทั้งสิ้น 20 ราย ...ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

*** ปิดท้ายที่... คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund : CMDF) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ALPHA ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ กล่าวต้อนรับและเปิดสัมมนาโดย บุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย รองผจก.ด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และนำนําเสนอโดย ศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิก หรือผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาที่ https://shorturl.at/fhuAP สอบถามเพิ่มเติม โทร 095-6723737
                           ลุ้นรัฐบาลรื้อราคา“ค่าไฟฟ้า”งวดใหม่