สิงห์ชัย ทุ่งทอง : Soft power ความหวัง พลังสร้างชาติ

26 เม.ย. 2565 | 06:19 น.

สิงห์ชัย ทุ่งทอง : Soft power ไม่ว่าคำคำนี้จะถูกจำกัดความไว้ว่าอย่างไร แต่ทั้งหลายทั้งปวงล้วนมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม หาก“ผู้นำ”วันนี้ หรืออนาคต เข้าใจ จะต้องนำ ”Soft Power” มาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตส.ว.อุทัยธานี ได้เขียนบทความเรื่อง  “Soft power ความหวัง พลังสร้างชาติ” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


ขออนุญาตร่วมเเลกเปลี่ยนความเห็นส่วนตัวสั้นๆ ประเด็นยอดฮิต” Soft Power”ครับ


หนึ่งในประเด็นยอดฮิต ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันจนกลายเป็นกระแสคือ "Soft Power" ไม่ว่าคำคำนี้จะถูกจำกัดความไว้ว่าอย่างไรก็ตามที แต่ทั้งหลายทั้งปวงล้วนมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางภูมิปัญญาที่ประเทศมีอยู่มากมายบนผืนแผ่นดินไทยครับ

หาก “ผู้นำ” วันนี้ หรือ อนาคต เข้าใจ จะต้องนำ ”Soft Power” มาเป็น “ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยผ่านการ Brainstrom เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างครอบคลุม และส่งผลในการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น และจริงจัง เพราะเท่าที่เห็น เเละมีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นแค่เพียงองค์ความรู้ ความเห็นทางวิชาการ หรือ ข้อเขียน บทความ 

              

ที่ผมสะท้อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ก็เพราะ “เรามีทั้งผู้รู้ และองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ครบทุกด้าน เเต่เพราะเหตุใด ถึงไม่ส่งผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควรจะเป็น?”

 เรามีต้นทุนที่มีคุณค่ายิ่ง คือ “วัฒนธรรม” ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเเวดล้อม หรือ “อารยธรรม” ที่ถูกส่งต่อกันมานับร้อยนับพันปี หากถูกนำมาต่อยอดพัฒนาโดยผู้รู้ ภายใต้เครือข่ายภาคีที่เรามีมากมาย”จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติ”


ไม่ใช่เป็นการย้อนยุค หรือปิดกั้นแนวทางการพัฒนา ในโลกปัจจุบัน


หากยุทธศาสตร์นี้ส่งผลในทางปฏิบัติ จะมิเพียงได้แค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น จะได้ในทางสังคม ทั้งความรัก สามัคคี ของคนในชาติ ซึ่งต้องยอมรับว่า (วันนี้เเทบไม่เหลือเเล้วครับ)

                                           สิงห์ชัย ทุ่งทอง
เท่าที่เห็น เราตื่นตัว ตื่นเต้น เราคิด และทำกันเป็นส่วนๆ หรือเเค่ “อีเว้น”เเล้วก็จะจางหายไป ก่อนจะวกเข้าสู่วังวนเดิมๆ ทำเเบบเดิมๆ


ที่ผ่านมา ปล่อยให้เป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมบ้าง ท่องเที่ยวบ้าง องค์กรโน้น หน่วยงานนี้ อาจารย์ท่านโน้น หรือไม่ก็กูรูท่านนี้ ก็ว่ากันไป 


สถานการณ์วิกฤติโลก ที่เป็นอยู่ทำให้เห็น “โอกาส” ที่ชัดเจน ในการจุดประกาย ผลักดัน และ นำมาเป็นยุทธศาสตร์หลักต่อการพัฒนา ”นี่คือทางของเรา ทางของไทย”จะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้


สำคัญยิ่ง ผู้ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย คือ “ผู้นำ” ครับ ผู้นำเท่านั้น! 


ที่สำคัญ  “ผู้นำ” ที่ผมหมายถึง ต้อง “ผู้นำของระบบการบริหารชาติ” เท่านั้นจริงๆ


เวลา และโอกาส มาถึงเเล้วครับ หากท่านผู้นำ”เห็น”เเละ “เข้าใจ” Soft Power หรือที่ผมใช้คำว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม อย่างแท้จริง