5 ปี ‘สหฟาร์ม’ ในอุ้งมือ‘อีวาย’

01 ส.ค. 2563 เวลา 6:20 น. 5.0k

เริ่มมีคำถามว่าหลังจาก บริษัท สหฟาร์ม ผู้ผลิตและส่งออกไก่รายใหญ่ของไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลางเมื่อปี 2557 ภายใต้มูลหนี้รวมกว่า 20,788 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของสหฟาร์มกว่า 10,353 ล้านบาท และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส อีกกว่า 10,435 ล้านบาท ซึ่งศาลได้เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยมีบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน และได้ดำเนินการตามแผนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี นั้นสามารถแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของสหฟาร์ม ได้น่าพอใจหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด เมื่อปี 2558 พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในช่วงปี 2558 ที่อีวายเริ่มเข้ามา บริหารแผนฟื้นฟู แม้สหฟาร์มจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 15,166.28 ล้าน เพิ่มขึ้น 75.16% เมื่อเทียบกับปี 2557 แต่จ่ายรวมกลับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14,383.36 ล้านบาท หรือ 63.99% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพียง 272.57 ล้านบาท ลดลง 123.59%

 

ส่วนปี 2559 มีกำไร 363.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.40% ปี 2560 กำไร 260.82 ล้านบาท ลดลง 28.26% ปี 2561 กำไร 203.11 ล้านบาท ลดลง 22.12% และปี 2560 กำไร 617.93 เพิ่มขึ้น 204.22%

 

ด้าน โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส ในปี 2558 ขาดทุน 281.15 ขาดทุนลดล ง 51.85% ปี 2559 กำไร 247.76 ล้านบาท ปี 2560 กำไร 651.34 ล้านบาท ปี 2561 กำไร 218.39 ล้านบาท และปี 2562 กำไร 883.85 ล้านบาท

 

5  ปี ‘สหฟาร์ม’ ในอุ้งมือ‘อีวาย’

 

แต่เมื่อดูฐานะการเงินกลับพบว่า ช่วงเวลาเกือบ 5 ปีภายใต้การบริหารแผนฟื้นฟูกิจการของอีวาย ถึงสิ้นปี 2562 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด มีหนี้สินลดลงเพียง 649.17 บาท จาก 15,530.38 ล้านบาทในปี 2558 เหลือ 14,881.21 ล้านบาทในปี 2562 ขณะที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 7,480.29 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 8,276.62 ล้านบาทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 796.32 ล้านบาท

 

ส่วน บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด มีหนี้สินลดลง 1,744.373 ล้านบาท จาก 15,369.97 ล้านบาท ในปี 2558 มาอยู่ที่ 13,625.60 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 7,370.34 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 7,627.33 ล้านบาทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 256.99 ล้านบาท

 

รวม 2 บริษัทหนี้สินลดลง 2,393.543 ล้านบาท ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,053.31 ล้านบาท

 

 

หนี้สินที่ลดลง ใกล้เคียงกับรายงานแผนการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท สหฟาร์ม ในไตรมาส 2 ของปีที่ 5 (ระหว่างวันที่ 20 พศจิกายน 2562-19 กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า เจ้าหนี้ทั้ง 15 กลุ่ม ซึ่งมีหนี้เงินต้นรวมดอกเบี้ยอยู่ที่ 10,910 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันมีภาระหนี้คงค้างอยู่ที่ 8,014 ล้านบาทเศษลดลงเพียง 2,896 ล้านบาทหรือ 36.13% โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ได้รับการชำระหนี้เพียงส่วนน้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารแผนที่ลูกหนี้จ่าย

นี่คือผลงานของอีวายในช่วงเวลาเกือบ 5 ปี ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

จึงอย่าแปลกใจถ้าในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ ทางสหฟาร์ม จะยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลล้มละลายเกี่ยวกับบริษัท อีวาย ที่จะยื่นขอขยายแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหฟาร์ม ออกไปอีก 1 ปี พร้อมขอให้ศาลพิจารณาให้ อีวายพ้นจากการเป็นผู้บริหารแผนฯ เนื่องจากลูกหนี้เห็นว่า การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูดังกล่าว ที่ดำเนินงานมาร่วม 5 ปี แต่ไม่มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรจะเป็น 

 

คอลัมน์ถอดสูตรคุย โดย บรรทัดเหล็ก

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,597 หน้า 10 วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2563