ส.ว.ชง “นายกฯ” นิรโทษกรรม ชุมนุมทางการเมือง

14 ก.ค. 2563 เวลา 11:55 น. 1.5k

ส.ว.ชง “นายกฯ” นิรโทษกรรม ชุมนุมทางการเมือง : คอลัมน์คันฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3592 หน้า 12 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.63 โดย... นาย NO VOTE

ส.ว.ชง “นายกฯ”

นิรโทษกรรม

ชุมนุมทางการเมือง
 

     +++ “นิรโทษกรรม”คดีชุมนุมทางการเมือง ยังมีความเห็นและข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ส่งผ่านไปถึง บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรมว.กลาโหม
 

     +++ ล่าสุด ในการประชุมวุฒิสภา(ส.ว.) วันที่ 14 ก.ค.63 มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ประธานการประชุม ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
 

     +++ คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ได้อภิปรายเสนอการสร้างความปรองดองว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเร่งตรา “กฎหมายนิรโทษกรรมประชาชน” จากความผิดที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

     +++ ตั้งแต่ปี 2548-2563 ความขัดแย้งทำให้สังคมแยกเป็น 2 ขั้ว และแยกย่อยมากขึ้นทุกที ร้าวลึกถึงระดับครอบครัว มีผู้มีคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนับร้อยคน เชื่อมโยงไปถึงมวลชนอีกนับล้านคน ที่เมื่อมีคดีตัดสินออกมาจะเกิดวิวาทะทางออนไลน์ นายกฯ จะ “รวมไทยสร้างชาติ” ได้อย่างไร?
 

     +++ เมื่อคนกลุ่มหนึ่งถูกทิ้งให้ขึ้นศาลทุกสัปดาห์ จะไปต่างประเทศต้องรายงานต่อศาล หลายคนถูกยึดทรัพย์ การ “นิรโทษกรรม” ไม่ใช่เรื่องใหม่ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์ยังจบได้ ด้วยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ด้วยการนิรโทษกรรมให้อภัย เปิดโอกาสให้พลังทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาชาติไทย
 

     +++ คำนูณ เสนอแนะว่า ถึงเวลาต้องมี “กฎหมายนิรโทษกรรม” การทำผิดของคนที่มาชุมนุมการเมืองหรือทำผิดทางอาญาที่มีเหตุเกี่ยวเนื่อง ไม่ใช่มีจิตเป็นอาชญากรโดยแท้ แต่ต้องการสังคมที่ดีกว่า ต้องการการเมืองใหม่ การปฏิรูปประเทศ การกระทำทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำผิดกฎหมาย จึงต้อง “นิรโทษกรรมประชาชนทุกกลุ่ม” นายกฯ อย่าลังเล
 

     +++ สำหรับแนวทางนั้น คำนูญ เสนอคือ 1.นิรโทษกรรมแก่ผู้ทำผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมการเมืองโดยตรง 2.นิรโทษกรรมเบื้องต้นเฉพาะผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 3.ใครยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือหนีคดีไป ถ้ากลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาที่จะออกแบบตั้งขึ้นมา ย่อมได้สิทธินี้ 4.อาจต้องตีความนิยาม “การชุมนุมทางการเมือง” ผ่านการออกแบบจากกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
 

     +++ “อยากให้ นายกฯ แสดงเจตจำนงนำเสนอ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน ที่อาจเป็นร่างก.ม.ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 รัฐธรรมนูญปี 2560 นำไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา จะเป็นการสร้าง “บารมี” ให้นายกฯ เพื่อสร้างระบบประชาธิปไตยที่มั่นคง มีธรรมาภิบาล ...ขอฝากความหวัง นำจิตสำนึกผู้รักชาติทุกคน ทุกสี ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอด 15 ปี เพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง”  คำนูณ เสนอแนะ
 

     +++ นี่คืออีกข้อเสนอหนึ่งที่จะนำไปสู่ “รวมไทยสร้างชาติ” ลุงตู่สนใจมั้ย...