svasdssvasds

โอกาสทองแห่งการสร้างอาชีพ

14 ก.ย. 2560 เวลา 0:16 น.
TP09-3296-B การดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ของรัฐบาล นับเป็นโอกาสทองของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่EECเข้าไปมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับหลายสถาบันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีสูงขึ้น

จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สำคัญในเขตEECที่ถูกวางให้เป็นเมืองแห่งการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัยและ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษา สามารถรองรับศูนย์กลางด้านการศึกษา ศูนย์ฝึกแรงงาน และศูนย์พัฒนาทักษะนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ จุดเริ่มต้นของโอกาสของนักศึกษาที่นี่ ไม่ได้มีเพียงแค่แขนงวิชาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แต่ยังรวมถึงความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีอย่างต่อเนื่องอย่างการมอบหุ่นยนต์ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปั๊มแม่พิมพ์ขนาดใหญ่มาเป็นอุปกรณ์การเรียนให้เข้าใจอย่างถึงแก่นสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ต้องเร่งสร้างโอกาสให้กับทรัพยากรบุคคลผ่านกระบวนการปรับหลักสูตรการเรียน การเฟ้นหาผู้สอนหรือแม้แต่การหาพันธมิตร เพื่อร่วมก้าวไปสู่การสร้างแรงงานคุณภาพป้อน EEC สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ปรับตัว เพื่อป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจอย่างอีอีซี อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากปัจจุบันโดยเฉพาะ10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอาจกลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทยที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ จากทั่วประเทศได้เข้ามาเรียนรู้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตัวเองได้ในอนาคต

แผนเดินหน้าของ อีอีซี ไม่ได้สร้างประโยชน์ทางตรงให้แก่คนท้องถิ่น และสร้างโอกาสของอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ที่จะเติบโตเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ทางอ้อมต่อการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักศึกษาที่เป็นคนท้องที่ จะได้เลือกทำงานใกล้บ้าน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9-1
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด