sustainability

21 มิ.ย.67 วันครีษมายัน: จุดเปลี่ยนฤดูกาล ฉลองการเติบโตพลังงานแสงอาทิตย์

    วันครีษมายัน 2567 เฉลิมฉลองจุดเปลี่ยนสำคัญ "พลังงานแสงอาทิตย์" คาดมีกำลังผลิตไฟฟ้าถึง 20% ของความต้องการสูงสุดทั่วโลก สะท้อนอนาคตที่สดใสของพลังงานสะอาด

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็น "วันครีษมายัน" หรือ Summer Solstice วันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีสำหรับซีกโลกเหนือ ในวันนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อน ขณะที่ซีกโลกใต้เริ่มต้นฤดูหนาว

 

ในปีนี้ วันครีษมายันมีความพิเศษมากขึ้น เนื่องจากเป็นวันที่โลกมีกำลังการผลิต "พลังงานแสงอาทิตย์" สูงสุด ตามรายงานล่าสุดจาก Thinktank Ember พบว่า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 20% ของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดทั่วโลกในช่วงเที่ยงวัน เพิ่มขึ้นจาก 16% ในปีที่แล้ว

 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการลดลงของต้นทุนทำให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุด ในปี 2566 พลังงานแสงอาทิตย์สร้างสถิติใหม่ด้วยการผลิตไฟฟ้า 5.5% ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก และปัจจุบันมี 34 ประเทศทั่วโลกที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 10% จากพลังงานแสงอาทิตย์

 

แม้ว่า "วันครีษมายัน" จะเป็นวันที่มีแสงแดดยาวนานที่สุด แต่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในวันนี้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของเดือนมิถุนายน Ember ประมาณการว่า 89% ของแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลกติดตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ทำให้เดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด

 

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คาดว่า "พลังงานแสงอาทิตย์" จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 8.2% ของไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นี้ และสำหรับเดือนมิถุนายนโดยรวม Ember คาดการณ์ว่า ส่วนแบ่งของพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงถึง 9.6% ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ในสหภาพยุโรป ส่วนแบ่งของพลังงานแสงอาทิตย์ถูกกำหนดให้เป็น 20% ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยสเปนมีแนวโน้มจะทำสถิติใหม่ด้วยส่วนแบ่งพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 30% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอินเดียคาดว่าจะอยู่ที่ 6.9% และ 7.1% ตามลำดับ

 

Kostantsa Rangelova นักวิเคราะห์ไฟฟ้าจาก Ember กล่าวว่า "ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของโลกด้วยส่วนแบ่งถึง 20%” พร้อมเสริมว่าการลดลงของราคาแบตเตอรี่ทำให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แม้ในช่วงเย็น ไม่ใช่เฉพาะในเวลากลางวัน

 

ความก้าวหน้าของพลังงานแสงอาทิตย์ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภาคพลังงานโลก นักวิจัยหลายคนคาดการณ์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดก่อนปี 2593 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของพลังงานสะอาดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 

21 มิ.ย.67 วันครีษมายัน: จุดเปลี่ยนฤดูกาล ฉลองการเติบโตพลังงานแสงอาทิตย์

 

อ้างอิง: