svasdssvasds

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

คนแก่มักจะนอนไม่หลับ

02 ก.ย. 2565 เวลา 22:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในเอเชีย

19 ส.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

วันที่จากไปอย่างมีความสุข

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

12 ส.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

การไม่สร้างภาระให้ลูกหลาน

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

05 ส.ค. 2565 เวลา 22:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ประโยชน์อาหารสมุนไพรไทยที่เรามองข้าม

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

30 ก.ค. 2565 เวลา 0:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

สร้างวันเวลาในวัยชรา ให้เกิดความสุขที่สุด

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

23 ก.ค. 2565 เวลา 0:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ช่องปากของผู้สูงอายุ

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

15 ก.ค. 2565 เวลา 23:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

คนแก่หนังเหนียว(เหี่ยว)

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

09 ก.ค. 2565 เวลา 0:50 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ประกันสุขภาพในอุดมคติของผม

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

01 ก.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ความดันทุรังของคนชรา

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

24 มิ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

สาเหตุอัตราเฉลี่ยอายุของมนุษย์ที่ยืนยาวขึ้น

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

18 มิ.ย. 2565 เวลา 0:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

กิจกรรมฟื้นความทรงจำ

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

10 มิ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

เหตุผลในการเลือกใช้ชีวิตในบ้านพักคนวัยเกษียณ

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

03 มิ.ย. 2565 เวลา 23:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

สัญญาณความไม่ปกติของผู้สูงอายุ

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

27 พ.ค. 2565 เวลา 22:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

การแบ่งแยกประเภทของผู้สูงอายุ

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

20 พ.ค. 2565 เวลา 23:20 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

เหตุผลที่ต้องสำรองเงินสำหรับใช้จ่ายในยามชรา

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

13 พ.ค. 2565 เวลา 23:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

เงินสำรองสำหรับใช้จ่ายในยามชรา

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

06 พ.ค. 2565 เวลา 22:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

การบริหารทางกายและทางจิต

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

29 เม.ย. 2565 เวลา 22:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

ความคิดแปลกๆ ของชายชรา

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

23 เม.ย. 2565 เวลา 0:40 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

การพัฒนาบ้านผู้สูงอายุในจีน

คอลัมน์ ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดย กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

15 เม.ย. 2565 เวลา 22:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

มุมมองของคนญี่ปุ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

คอลัมน์ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดยกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

08 เม.ย. 2565 เวลา 23:30 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

การเรียนหลักสูตรผู้บริบาลที่ไต้หวัน

คอลัมน์ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดยกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

02 เม.ย. 2565 เวลา 0:00 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

สภาวะสมองเสื่อมของคนชรา

คอลัมน์ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดยกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

25 มี.ค. 2565 เวลา 23:35 น.

ชีวิตบั้นปลายของชายชรา

สี่เสาหลักในการสร้างความไว้วางใจ

คอลัมน์ชีวิตบั้นปลายของชายชรา โดยกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

18 มี.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

Loading...
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด