"กรมการค้าภายใน" คุมเข้ม สั่งห้างแจ้งราคารับซื้อเนื้อไก่รายวัน สกัดขายแพง

22 มิ.ย. 2567 | 00:00 น.

กรมการค้าภายใน สั่งห้างค้าปลีกแจ้งราคารับซื้อ-ขายเนื้อไก่ รายวัน สกัดขายราคาแพง หากราคาไม่ลด เล็งชง กกร.คุมปริมาณส่งออกเนื้อไก่

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีปัญหาเนื้อไก่มีราคาแพง เนื่องจากผู้เลี้ยงมีต้นทุนเพิ่มสูงจากปัญหาอากาศร้อนทำให้ไก่โตช้า แต่ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ตอนนี้ได้สั่งการให้มีการตรวจติดตามปริมาณผลผลลิตเนื้อไก่และราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค และป้องกันการขึ้นราคาสินค้า

ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าห้างค้าปลีกค้าส่งชื่อมีการจำหน่ายเนื้อไก่ในราคาที่สูงกว่าตลาดสดทั่วไปไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่หารือร่วมกับกรมฯนั้น ได้สั่งการให้ห้างดังกล่าวปรับลดราคาลง พร้อมส่งหนังสือไปยังห้างดังกล่าวให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังกรมการค้าภายใน

ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือให้โรงเชือดปรับเพิ่มสัดส่วนปริมาณเนื้อไก่ที่ใช้ในการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ล่าสุดได้เพิ่มมาตรการบริหารสั่งให้ติดตามราคาจำหน่ายเนื้อไก่ในห้างค้าปลีก ค้าส่งให้อยู่ภายโครงสร้างราคา

โดยกำหนดให้ห้างค้าปลีก ค้าส่ง แจ้งราคารับซื้อ และราคาขายเนื้อไก่มายังกรมการค้าภายในเป็นประจำทุกวัน โดยจะจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษออกสุ่มตรวจราคาเนื้อไก่ ในห้างหากพบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินจริง หรือไม่เป็นไปตามราคาที่แจ้ง หากกระทำผิดห้างจะถูกดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์เนื้อไก่ยังไม่ดีขึ้น ยังมีราคาแพงจนส่งผลกระทบกับผู้บริโภค กรมฯจะเสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกมาตรการทางกฎหมาย เช่น การกำหนดสัดส่วนการส่งออก การห้ามการส่งออก เป็นต้น

สำหรับราคาเนื้อไก่สัปดาห์นี้ พบว่า เริ่มปรับลดลงแล้วเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ไก่น่องติดสะโพก ปรับจาก 83.96 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 82.56 บาทต่อกิโลกรัม

ไก่เนื้ออก ปรับจาก 84.75บาทต่อกิโลกรัม เป็น 83.19 บาทต่อกิโลกรัม