เจาะงบ “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” 3 ปีกำไร 1.6 แสน ยื่นประมูลข้าว 10 ปี 286 ล้าน

17 มิ.ย. 2567 | 10:30 น.

เปิดงบ บ.วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จ.กำแพงเพชร จัดตั้งบริษัทปี 63 เงินทุน 2 ล้านบาท ผลประกอบการ 3 ปี มีกำไรรวม 162,450 บาท ยื่นซองประมูลข้าว 10 ปี ราคาสูงสุดรวม 286 ล้าน

กรณีรัฐบาลเปิด ประมูลข้าว 10 ปี ในสต็อกรัฐบาล หลังจากองค์การคลังสินค้า ( อคส.) นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการแทนผู้อำนวย อคส. ได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอของเอกชน วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ ทั้ง 7 ราย ได้เข้ามายื่นเสนอ 6 ราย โดยมีบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาสูงสุด ทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่ารวม 286,302,619.64 บาทนั้น

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Creden Data จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 2 ล้านบาท โดยมีกรรมการบริษัททั้งหมด 3 คน คือ 

  1. นางสาววรรณิสา ทองจิตติ
  2. นางสาวทานตะวัน นาสมใจ
  3. นายศิวะ มาประเสริฐ

ขณะที่ผู้ถือหุ้น บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พบว่ามีด้วยกัน 3 ราย ดังนี้ 

  1. นางสาวทานตะวัน นาสมใจ ถือหุ้นสูงที่สุดในสัดส่วน 40% จำนวน 8,000 หุ้น
  2. นายศิวะ มาประเสริฐ ถือหุ้นรองลงมาในสัดส่วน 35% จำนวน 7,000 หุัน
  3. นางสาววรรณิสา ทองจิตติ ถือหุ้น 25% จำนวน 5,000 หุ้น

จากการตรวจสอบข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (2564-2566) พบข้อมูลแยกเป็นรายปีดังนี้ 

  • ปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 7,872,678 บาท ไม่มีรายได้ รายจ่ายรวม 159,741 บาท ขาดทุน 159,741 บาท
  • ปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 928,689 บาท มีรายได้รวม 7,923,530 บาท รายจ่ายรวม 7,847,519 บาท กำไร 76,011 บาท 
  • ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 1,174,870 บาท มีรายได้รวม 2,293,623 บาท รายจ่ายรวม 2,047,342 บาท กำไร 246,180 บาท

ทั้งนี้ รวมผลประกอบการ 3 ปี บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พบว่า มีผลกำไรรวม 162,450 บาท

 

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ยื่นซองประมูล

 

สำหรับบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้ายื่นเสนอซื้อข้าว 10 ปี ทั้งหมด 2 คลัง มูลค่ารวม 286,302,619.64 บาท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการยื่นเสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง

คลังแรก คือ คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับ มีรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ 

โดยมีบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นซองเสนอราคามูลค่า 64,010,216.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน

คลังที่ 2 คือ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ทั้งหมด 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ 

โดยมีบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นเสนอราคามูลค่า 222,292,403.32 บาท เฉลี่ย ราคา 19,070 บาทต่อตัน

 

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ยื่นซองประมูล