ความต้องการยาง EUDR พุ่ง ดันราคายางแผ่น 96 บาท สูงสุดรอบ 12 ปี

30 พ.ค. 2567 | 12:08 น.

“เพิก” ประธานบอร์ด กยท. โชว์ความสำเร็จ เปิดตลาดประมูลซื้อขายสินค้ายาง EUDR ผู้ค้าสนใจเพียบ ดันราคายางแผ่น 96.66 บาทต่อกิโลกรัม สูงสุดรอบ 12 ปี ขณะที่ยางแผ่นทั่วไปราคา 85 บาท แนะเกษตรกรที่สนใจ รีบไปลงทะเบียนชาวสวนยาง กับ กยท.ใกล้บ้าน

การส่งออกสินค้าเกษตรไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2567  ครอบคลุม 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โค และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของสินค้าเหล่านี้ โดยที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ ยางพารา

ความต้องการยาง EUDR พุ่ง ดันราคายางแผ่น  96 บาท สูงสุดรอบ 12 ปี

​นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (30 พ.ค. 67) การยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ผ่านระบบ Thai Rubber Trade (TRT) ได้ราคาประมูลสูงสุดที่ 96.66  บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ถือเป็นราคายางที่มีสถิติสูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2555  ทั้งนี้จะมีการเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์

 

ความต้องการยาง EUDR พุ่ง ดันราคายางแผ่น  96 บาท สูงสุดรอบ 12 ปี

กยท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรไทยก้าวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน ด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) จึงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทยมีการจัดการข้อมูลยาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระดับสากลต่างๆ โดยระบบ TRT จะแสดงรายละเอียดยางที่ซื้อขายอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบ จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของยางได้ทุกล็อต

ความต้องการยาง EUDR พุ่ง ดันราคายางแผ่น  96 บาท สูงสุดรอบ 12 ปี

นอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มความโปร่งใส แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ สำหรับการประเดิมซื้อขายยางที่ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการเอกชนที่ยางไปจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจำหน่ายในตลาดโลกต่อไป ที่ผ่านมา กยท.ได้เตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ไว้แล้ว โดยการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงสามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยาง รวมถึงทราบได้ว่าผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่นำมาขายผ่านตลาดกลาง กยท. มาจากสวนยางของสมาชิกรายใด จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

ราคายางทั่วไป

 

วิธีการขายน้ำยางสด ผ่านระบบ EUDR

  • เกษตรกรชาวสวนยาง ต้องปฏิบัติอย่างไร

      -ให้นำเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง กับ กยท.สาขา

      -ให้นำสมุดเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมโครงการกับ จุดรับซื้อน้ำยางที่ขายอยู่ประจำวัน

 

จุดรับซื้อน้ำยาง หน้าสวน ลานเท โรงรม ต้องปฏิบัติอย่างไร

  • แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง ณ สำนักงาน กยท.สาขาที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
  •  รับขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มาขายน้ำยาง
  • เกษตรกร ต้องนำสมุดเกษตรกรชาวสวนยางสำแดงต่อท่าน
  • จดหมายเลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ชื่อ สกุล พื้นที่ปลูกเก็บเกี่ยว
  • นำรายชื่อแจ้งขึ้นทะเบียนขายยางผ่านระบบ EUDR ต่อเจ้าหน้าที่การยางสาขาที่ท่านมีภูมิลำเนา
  •  นำเอกสารไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายยางกับตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (สาขาที่ท่านอยู่ใกล้ ที่สุด)

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการ ราคาพิเศษเหนือจากราคาท้องตลาด

ขึ้นทะเบียน กยท.