"ล้อพูนผลไรซ์มิลล์" หนุนรัฐบาลระบายข้าว 10 ปี แต่ไม่ร่วมประมูล

28 พ.ค. 2567 | 05:56 น.

" ล้อพูนผลไรซ์มิลล์" บริษัทส่งออกข้าวอันดับต้นของประเทศไทย เชื่อผู้สนใจร่วมประมูลข้าว 10 ปี มีความเชี่ยวชาญสามารถดูข้าวด้วยตาเปล่า แนะรัฐบาลกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลส่งออกข้าว สร้างความมั่นใจให้ประชาชน แต่บริษัทไม่ร่วมประมูล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายถวิล ล้อพูนผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัทส่งออกข้าวอันดับต้นของประเทศไทย  จ.นครสวรรค์ เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" กรณีที่ทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) ออกใบประกาศ TOR เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประมูลดูตัวอย่างข้าวทางกายภาพด้วยสายตาในคลังสินค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำตัวอย่างข้าวออกนอกคลังสินค้า หรือดำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นใดกับข้าวในคลังสินค้า เชื่อว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเกี่ยวกับเรื่องข้าวพอที่จะสามารถตรวจสอบข้าวด้วยตาเปล่าว่าข้าวมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ 

ทั้งนี้ หากมีการเก็บข้าวไว้ต่อ เกรงว่าจะเพิ่มค่าใช่จ่ายให้กับรัฐบาล ที่ต้องเก็บรักษา อีกทั้งการขายข้าวออกไปรัฐบาลก็ได้เงินกับเข้าคลัง หากประชาชนมีความกังวลใจ อาจจะต้องมีข้อตกลงให้ผู้ชนะการประมูลส่งออกไปต่างประเทศเท่านั้น อาจจะทำให้ประชาชนสบายใจขึ้น สำหรับจำนวนข้าวที่เหลือค้างอยู่ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณข้าวที่คนไทยรับประทานข้าวเฉลี่ยปีละ 20 ล้านตัน  

เชื่อว่าคนที่จะเข้ามาประมูล 10 ปี คงมีตลาดมารองรับ และมองเห็นว่าสามารถนำไปขายได้ หากทำแล้วขาดทุนหรือไม่มีตลาดรองรับเขาคงไม่มีผู้ประมูล 

อย่างไรก็ตาม บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด คงไม่ได้เข้าร่วมการประมูลข้าว 10 ปีเนื่องจากไม่มีกลุ่มตลาดที่จะมารับรอง