ราคาทุเรียนตลาดสี่มุมเมือง วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 "หมอนทอง" กิโลละเท่าไหร่

25 พ.ค. 2567 | 00:12 น.

ราคาทุเรียนตลาดสี่มุมเมืองวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนก้านยาว และทุเรียน ชะนี โลละกี่บาทตรวจสอบรายละเอียดด่วน

ราคาทุเรียนตลาดสี่มุมเมือง วันนี้ 25 พฤษภาคม 2567  ตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูการออกผลของ “ทุเรียน” สำหรับพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในไทย คือ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ระยอง ตราด และ จันทบุรี ซึ่งมีผลผลิตรวมปีนี้ที่ 823,898 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 และมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.78 หรือ 685,485 ไร่

เฉพาะที่จันทบุรี จังหวัดเดียว มีปริมาณผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 หรือ มีปริมาณ 561,905 ตัน สูงกว่า ปี 2566 ที่มีปริมาณ 538,461 ตัน ทำให้จันทบุรี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 90,000 ล้านบาท

ส่วนที่ระยอง มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.84 ปริมาณ 165,090 ตัน และตราดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62 ปริมาณผลผลิต 96,903 ตัน

ขณะที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด คือ ตลาดสี่มุมเมือง และ ตลาดไท สำหรับ ราคาทุเรียนตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ 25 พฤษภาคม 2567 ราคาทุเรียนหมอนทอง – ราคาทุเรียนก้านยาว และ ราคาทุเรียนชะนี ในวันนี้ ตลาดสี่มุมเมือง ได้กำหนดราคาขายทุเรียนแต่ละสายพันธ์ดังนี้

ทุเรียนหมอนทอง

  • ขนาดใหญ่ 250 บาท
  • ขนาดกลาง 200 บาท
  • ขนาดเล็ก 150  บาท

 

ทุเรียนก้านยาว

  • ขนาดใหญ่ 250 บาท
  • ขนาดกลาง 200 บาท
  • ขนาดเล็ก 150  บาท

ทุเรียนชะนี

  • ขนาดใหญ่ 150 บาท
  • ขนาดกลาง 130 บาท
  • ขนาดเล็ก 100  บาท 

ที่มา: ตลาดสี่มุมเมือง