พาณิชย์ ประเดิมจัดงาน Local BCG+ จ.เชียงใหม่ คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท

10 ก.พ. 2567 | 01:39 น.

พาณิชย์ จัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo On tour ปีที่ 2 จัดเต็มตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นำร่อง “เชียงใหม่” ประเดิมที่แรกคาดสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า Local BCG+ ประเดิมที่แรก ภาคเหนือ @เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลกภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส”

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า Local BCG+ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่มีความนิยมสูงในตลาดโลก โดย สินค้า Local BCG+ หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ   ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการค้าโลก ที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงและทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า

หลังจากที่งานปีที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเริ่มที่แรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะจัดต่อเนื่องจนครบ 4 ภาคตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

ส่วนผู้ประกอบการทุกรายที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในวันนี้ กว่า 100 บูธ ได้รับการคัดเลือกมาจากผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะขยายตลาดทั้งในระดับประเทศ และระดับส่งออก โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการที่พัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 

ประกอบด้วยสินค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้า BCG , กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ และกลุ่มสินค้านวัตกรรม ซึ่งสินค้าไฮไลท์ประจำภาคเหนือ เช่น SuperBee Wax Wraps เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไขผึ้ง เพื่อทดแทนพลาสติกอื่นๆ สำหรับใช้ในบ้าน ช่วยโลกจากการลดใช้พลาสติก ของจังหวัดเชียงใหม่ และ The Joursey ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม จากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง ผสมกับวัตถุดิบ Local Product และกรรมวิธีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชูรสชาติความหอมอร่อยของไอศกรีม จากจังหวัดลำพูน  เป็นต้น 

ทั้งนี้ อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของปีนี้ คือการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ในการต่อยอดแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์สินค้าผ้าไทย และแฟชั่น ผ่านมุมมองการนำเสนอสินค้าและขยายตลาดให้ไกลระดับโลก กลายเป็นความร่วมมือของหน่วยงานปลายน้ำ จนมาถึงกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายน้ำด้านการตลาด

“นอกจากการจัดแสดงสินค้า Local BCG+ แล้ว ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Work Shop ต่างๆที่ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงมีกิจกรรม Business Matching ให้กับผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า มุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบการมีการเติบโต และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานราก โดยในการจัดงานแต่ละครั้ง คาดว่าจะสร้างมูลค่าในการจัดงานไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท โดยในวันนี้ยังมีมูลค่าการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  การซื้อขายเจรจาธุรกิจกว่า 265 ล้านบาท”

Thailand Local BCG Plus Expo On tour @ Chiangmai ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 และยังมี Influencer ตัวแทนจากภาคเหนือเข้าร่วมภายในงานด้วย ได้แก่ เตวิชย์ , ตู่ ดารณี, สาวสองพันคันจิโกะ และ โอเด็ด เจ็ดสิบ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มช่องทางการรับรู้การประชาสัมพันธ์ของการจัดงานและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอีกด้วย

กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้า Local BCG+ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 และติดตามการจัดงานในภาคอื่นๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Local BCG+

พาณิชย์ ประเดิมจัดงาน Local BCG+ จ.เชียงใหม่ คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท พาณิชย์ ประเดิมจัดงาน Local BCG+ จ.เชียงใหม่ คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท พาณิชย์ ประเดิมจัดงาน Local BCG+ จ.เชียงใหม่ คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท พาณิชย์ ประเดิมจัดงาน Local BCG+ จ.เชียงใหม่ คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท