ผู้แทนการค้าไทย เผยรัฐวิสาหกิจจีน สนใจนำเข้าทุเรียนไทย มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน

22 ธ.ค. 2566 | 06:45 น.

“นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ” เผย บ.นำเข้าส่งออกสินค้า รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของจีน สนใจนำเข้าทุเรียนจากไทยส่งไปจีน มูลค่า 15,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พบหารือกับนาย Zha Di ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ บริษัท HuashiSupply Chain (Yunnan) จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แร่ อาหาร ผลไม้ และผัก จากประเทศไืทยไปขายยังประเทศจีน

ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ทาง บริษัท HuashiSupply Chain (Yunnan)  มีความสนใจในสินค้าเกษตรของไทย และได้สั่งซื้อสินค้าเกษตรเพื่อไปขายยังประเทศจีน โดยเฉพาะที่มณฑลยูนนาน ซึ่งบริษัทฯ วางแผนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากไทยในปี 2567 เบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนนำเข้าทุเรียนแช่แข็งจากไทยส่งไปจีน จำนวน 5,000 ตู้ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท

ผู้แทนการค้าไทย เผยรัฐวิสาหกิจจีน สนใจนำเข้าทุเรียนไทย มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าส่งออกให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด และไม่กระทบกับผู้ประกอบการของไทย ทางบริษัทฯ ต้องการรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมการส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และมองหาโอกาสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างยั่งยืน

ผู้แทนการค้า กล่าวยืนยันให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลไทยและจีน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินนโยบายการค้าระดับมณฑล มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับหลายมณฑลในจีน

ผู้แทนการค้าไทย เผยรัฐวิสาหกิจจีน สนใจนำเข้าทุเรียนไทย มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน

 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยมีหน่วยงานกลางที่สนับสนุนและควบคุมสินค้าเกษตร คือ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ อ.ต.ก. และ กษ. พร้อมสนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของจีน เพื่อให้มาเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคธุรกิจและเกษตรกรไทย

ผู้แทนการค้า ฝากให้บริษัทฯ นำเรื่องการหารือในวันนี้แจ้งกับภาครัฐของมณฑลยูนนานต่อไป เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจพิจารณาจัดทำเป็นการลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง อ.ต.ก. บริษัทฯ และ กษ. โดยเน้นสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในประเทศจีน