"ภูมิธรรม" ลุยเชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า

25 พ.ย. 2566 | 06:20 น.

"ภูมิธรรม" ลงพื้นที่ จ.เชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า พร้อมโชว์ฝีมือลงสีดอกโบตั๋น หน้าวัดดอนตัน ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE 2023

25 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะเดินทางมาภาระกิจที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ และจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพให้กับชาวเชียงราย และกระจายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่

โดยในช่วงเช้าหลังจากลงเครื่องนายภูมิธรรมได้แวะที่วัดดอนตัน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โชว์ฝีมือลงสีดอกโบตั๋น ระบายสีที่บริเวณหน้าวัด ร่วมกับเยาวชนกลุ่มสล่าเมืองพาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอำเภอพานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่จัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

\"ภูมิธรรม\" ลุยเชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้กับ จ.เชียงราย ส่งเสริม Soft Power และยังเป็นการบ่มเพาะความรักในงานศิลปะให้กับเยาวชน ตลอดจนผู้คนในชุมชน ส่งเสริมพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ

\"ภูมิธรรม\" ลุยเชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า

\"ภูมิธรรม\" ลุยเชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า

ก่อนที่จะเดินทางไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของวิสาหกิจชุมชนแพะแกะส่งออกภาคเหนือ และสหกรณ์โคนมเชียงราย ที่สหกรณ์โคนมเชียงราย

จากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านหนองฮ่าง และจะไปเปิดงาน "ธงฟ้าราคาประหยัด อ.พาน จ.เชียงราย" ที่ลานหลังเทศบาลตำบลเมืองพาน และภารกิจสุดท้ายในช่วงค่ำจะเปิดงาน "ธงฟ้าราคาประหยัด อ.เมือง จ.เชียงราย" และงาน "พาณิชย์ปิ้งย่าง@เจียงฮาย" ที่ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งมีการยกทัพสินค้าราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพคนกับประชาชน และช่วยกระจายผลผลิตของเกษตรกรด้วย

\"ภูมิธรรม\" ลุยเชียงราย แก้ปัญหาสินค้าเกษตร เปิดงานธงฟ้า