ผู้ค้าโวยถูกบีบขึ้นราคาไข่ไก่ 3.60 บาท ทำตลาดสะดุด

23 มี.ค. 2566 | 10:02 น.

“บังจู” นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย โวย ถูกบีบขึ้นราคาไข่ไก่คละ 3.60 บาทต่อฟอง ทำตลาดสะดุด สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว โรงเรียนปิดเทอม แนะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ 3.30 -3.40 บาทต่อฟอง

นายสุธาศิน  อมฤก หรือ "บังจู" นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  วันนี้ (23 มี.ค.66) ที่ประชุมสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย ได้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาตลาดไข่ไก่มาโดยตลอด พบว่า 1.ตลาดโดยรวมทั้งประเทศไข่ไก่ขายได้ไม่คล่องตัว เนื่องสภาวะเศรษฐกิจ และโรงเรียนปิดภาคเรียน

2.ปริมาณไข่ไก่ในประเทศมีจำนวนมากกว่าความต้องการ ถึงแม้จะมีการปลดไก่ยืนกรงและมีไข่ไก่ส่งออกไปต่างประเทศแล้วบางส่วน แต่ปริมาณการปลดไก่ยืนกรงและการส่ออกต่างประเทศนั้น ยังไม่สามารถลดจำนวนปริมาณไข่ไก่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้

3.จากการสำรวจราคาตลาดไข่ไก่ที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบัน พบว่า ราคายังคงทรงตัว อยู่ในช่วง 3.30 -3.40 บาท/ฟอง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับฟาร์ม ผู้ค้า และผู้บริโภค

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย,ผู้ค้าไข่ในประเทศ ตลอดจนฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ พูดคุยทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในปัญหาที่เกิดขึ้น ในฐานะคู่ค้าที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้ทุกฝ่ายยืนอยู่ได้ต่อไป

ผู้ค้าโวยถูกบีบขึ้นราคาไข่ไก่ 3.60 บาท ทำตลาดสะดุด