svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์" หน่วยงานใหม่ ปราบปรามอาชญากรรมบนโลกดิจิทัล

26 มกราคม 2566

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดตัว "สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์" หน่วยงานใหม่ ปราบปรามอาชญากรรมบนโลกดิจิทัล ป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งทีม "สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์" เพื่อทำหน้าที่ปกป้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับสินค้าและบริการทางปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น อาหารสัตว์ไม่มีคุณภาพ โฆษณาเกินความเป็นจริง ผสมหรือปนเปื้อนต้องห้าม เช่น สารเร่งเนื้อแดง สารพิษ โลหะหนัก, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ, น้ำเชื้อปลอมไม่ตรงสายพันธุ์หรือมีโรคแฝง, รวมถึงการให้บริการจากผู้ไม่มีใบอนุญาต (หมอเถื่อน)

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต-ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทางสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายและมีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ได้รับความเสียหาย สูญเสียเงิน หรือกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว กรมปศุสัตว์จึงจัดตั้งทีม “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” เพื่อทำการตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทำความผิดทางสื่อออนไลน์ต่อไป

 

"สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์" จะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ คอยมอนิเตอร์หาข่าว ควบคู่กับ การใช้ Social Media Monitoring Tool ช่วยมอนิเตอร์ Social Network หลายๆ ช่องทาง และเชื่อมโยงข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และกระทรวง DES