svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

19 มกราคม 2566

“ชัยวัฒน์” รองอธิบดีปศุสัตว์ นำทีมลุยตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย รณรงค์เลือกซื้อสินค้า “ปศุสัตว์ OK” ของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน สะอาดถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบย้อนกลับได้

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

 

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยหลังจากพาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานและสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายสินค้าซึ่งมีสถานที่จำหน่าย “ปศุสัตว์ OK”ภายในตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีเทศกาลมงคลแห่งความสุขชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อของไหว้

 

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

จำพวก เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ดทำให้อัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณที่สูงขึ้นประกอบกับประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ประชาชนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษมากกว่าปีที่ผ่านมา

 

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค จึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ยิ่งขึ้นให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน สะอาด   ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน

 

 

 

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

 

นอกจากนี้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคล ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ โดยการตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดสดแต่ละพื้นที่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 นี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค

 

“ตรุษจีน” ลุยตรวจตลาดสดธนบุรี การันตีปศุสัตว์ปลอดภัย

รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งได้แนะนำให้พี่น้องประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่พบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภค หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง