ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ 12 ม.ค. “ร่วงต่อเนื่อง”

12 ม.ค. 2566 | 08:12 น.

เช็คราคาปาล์มน้ำมัน วันนี้ 12 ม.ค. ร่วงต่อเนื่อง แต่ละจังหวัด โรงงานรับซื้อผลปาล์ม จากเกษตรกร เท่าไร เช็คได้เลย

สรุปได้ผลการหารือ กรมการค้าภายในระหว่างเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและผู้ประกอบการ เจ้าของโรงสกัดน้ำมันปาล์มและลานเท ตามข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และจะมีการร่วมประชุมหารือกับทางสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือและหาทางออกร่วมกัน นั้น

 

วันนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” มาอัพเดท ราคาผลปาล์มน้ำมัน วันที่  12 ม.ค. ปรับลดลง ต่อเนื่อง แต่ละจังหวัด โรงงานรับซื้อผลปาล์ม จากเกษตรกร เท่าไร เช็คได้เลย

 

เริ่มจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ราคายังปรับลดลงต่อเนื่อง

 

 

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ 12 ม.ค. “ร่วงต่อเนื่อง”

 

 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

 

ราคารับซื้อผลปาล์ม ณ วันที่ 12 ม.ค.65

 

 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

 

ราคารับซื้อ ผลปาล์ม โรงงานสกัด จังหวัดสุราษฎร์ฯ

 

ผังองค์ประกอบของปาล์มทะลาย

 

 

อนึ่ง เปิดโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันปาล์มขวด 1 ลิตร (คลิกอ่าน)

 

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ 12 ม.ค. “ร่วงต่อเนื่อง”

 

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ 12 ม.ค. “ร่วงต่อเนื่อง”

 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตารางแล้ว จะเห็นว่าราคา ปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.50 บาท/กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ 25.25 บาท/กก. ดังนั้น ราคาปาล์มขวด ควรอยู่ที่ราคา  39.50 บาท/ขวด ขนาด 1 ลิตร แต่ปัจจุบัน ราคาซีพีโอ อยู่ 29 บาท/กก. สูงกว่าราคาโครงสร้าง

 

เปิดราคาตามโครงสร้างปาล์ม

 

วันพรุ่งนี้ ติดตาม ผู้สื่อข่าว จะไปสำรวจราคาปาล์มขวด ว่าใน โมเดิร์นเทรด ร้านค้าสะดวกซื้อ แต่ละที่ ขายเท่าไร มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษ ติดตามตอนต่อไป