svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

6 ม.ค. เตรียมรับนายกฯ ขับรถดำนา ปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model

03 มกราคม 2566

ชาวนาสิงห์บุรี ในโครงการข้าวรักษ์โลก เตรียมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี โชว์ขับรถดำนาปลูกข้าวรักษ์โลก ติดตามความคืบหน้าโครงการ BCG Model (สิงห์บุรีโมเดล) พร้อมกับพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ ต้องการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน  มีการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ในรูปแบบเศรษฐกิจ BCG คือ ใช้ตลาดนำการเพาะปลูกโดยประสานภาคีโรงสีว่าต้องการข้าวพันธุ์อะไร จากนั้นจึงแจ้งให้กรมการข้าวจัดหาพันธ์ข้าวตามที่ต้องการส่งเสริมลงพื้นที่

 

กรมการข้าวและโรงสีจัดทำ Zoning พื้นที่การเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่ปนเปื้อน ส่งเสริมการทำนาแบบประณีต ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรในการเพาะปลูก เลิกใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้า เป็น B = Biotechnology Ecomomy เศรษฐกิจชีวภาพ ส่งเสริมให้ไถ่กลบต่อซังข้าวแล้วฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ

 

 

C = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และในกระบวนการย่อยสลายต่อซังข้าวจะไม่ปล่อยก๊าซเลือนกระจก G = Green เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่นโดรนเพื่อการเกษตร เป็นระบบไฟฟ้า , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียน เพื่อนำไปชาร์จแบตเตอรี่โดรน และหรือ เครื่องเพาะกล้า รถดำนาหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว เครื่องอบข้าว โรงสีข้าวขนาดเล็กและกลาง เป็นต้น แล้วเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว จะได้ข้าวคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคีโรงสีจะกลับมารับซื้อในราคาที่ดีและเหมาะสม

 

ล่าสุดกรมการข้าว พร้อม สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  แจ้งข่าวร่างกำหนดการนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก” ณ จังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ภารกิจเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.45 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ต่อมา เวลา 08.00 น.  ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังสนามกีฬา อำเภออินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ (ใช้เวลา 45 นาที)

 

เวลา 08.54 น.  นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงจุดจอด ฮ. สนามกีฬาอำเภออินทร์บุรี พร้อมกับ พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง หลังจากนั้น เวลา 9.00 น.ออกเดินทางจากสนามกีฬาอำเภออินทร์บุรี ไปยังพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 5 กม./ใช้เวลา 5 นาที) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ต.น้ำตาล  เวลา 09.30  น.ออกเดินทางจากพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ต.น้ำตาล ไปยังพื้นที่นานำร่อง หมู่ที่ 1  ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง 4  กม./ใช้เวลา 5 นาที)

 

เวลา 09.35 -11.30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก” ณ บริเวณพื้นที่นานำร่อง หมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  เดินทางถึงพื้นที่แปลงนา  นายกรัฐมนตรี ขับรถดำนาปลูกข้าว ร่วมกับชาวนา  พร้อมกับปล่อยปลา ร่วมกับเกษตรกร จากนั้นจึงเดินทางไปยังจุดพิธีเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก”  บริเวณจุดพิธีเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก

 

โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก รายงานผลการดำเนินงาน โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model (สิงห์บุรีโมเดล) ร่วมกับ นางออมสิน กุลรัตน์ เกษตรกรเจ้าของแปลงนา  กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การส่งเสริม โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model (สิงห์บุรีโมเดล) จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกร และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

 

 

ร่างกำหนดการนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก” ณ จังหวัดสิงห์บุรี (คลิกอ่าน)