เปิดโปง “บราซิล”  ชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้าสูงสุด

22 ธ.ค. 2565 | 06:16 น.

“วันพระ”  เดือด สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดโปง “บราซิล”  ชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้าสูงสุด ทั้งที่ยังเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรค ASF ในสุกร แนวโน้มราคาพระต่อไปมีทิศทางบวก ช่วงเทศกาลปีใหม่

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 51/2565) วันพระที่ 22 ธันวาคม 2565 สภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศราคาเริ่มยืนแข็ง ทั้งปัจจัยการท่องเที่ยวภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนและสภาวะน้ำท่วม แนวโน้มราคาพระต่อไปมีทิศทางเป็นบวกในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ปริมาณสุกรสะสมที่มีขนาดใหญ่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ข้อมูลจากการประชุม Pig Board ระหว่างสัปดาห์ ประเทศบราซิลเป็นต้นทางของชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้าสูงสุดประมาณ 50% ของการลักลอบทั้งหมดที่จับกุมได้ ทั้งๆ ที่ยังเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรค ASF ในสุกร

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

 

ภาคตะวันตก 96

ภาคตะวันออก 96-98

ภาคอีสาน 96-100

ภาคเหนือ 98-100

ภาคใต้ 96

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,400