ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

12 ธ.ค. 2565 | 11:30 น.

ชาวประมง เฮลั่น ยุบ “IUU Hunter” วงการสันนิษฐานคำสั่งดังกล่าวอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วการที่ไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากจังหวัดต่างๆมาเป็นชุดปฎิบัติการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พรบ.ตำรวจ

พลิกแฟ้มเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง IUU เปิดตัว ชุดปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วย “IUU Hunter” 

 

แจ้งเกิด เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกนั้นได้แจ้งเกิดสมัยรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (คลิกอ่าน) ได้เข้าร่วมการตรวจเรือประมง เพื่อยกระดับการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ให้การประมงไทย ปราศจากการประมง IUU ปราศจากแรงงานบังคับ ปราศจากการค้ามนุษย์ อย่างแท้จริง นั้น

 

เปิดตัว IUU  Hunter

 

ล่าสุด แหล่งข่าวกรมประมง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง เซ็นยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมงและแรงงานในภาคประมง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ หรือ หน่วย “IUU Hunter”

 

 

 

ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาคประมงและแรงงานในภาคประมง เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ท.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตามควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง และแรงงานในภาคประมง คำสั่งที่ 4/2564 ลงวันที่ 21  ธันวาคม พ.ศ. 2564,

 

 

คำสั่งที่ 6/2565  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 , คำสั่งที่ 9 /2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565,คำสั่งที่ 12/2565  ลงวันที่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง โดยไม่ชอบตัวกฎหมาย และคำสั่งที่ 14/2565  ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

 

 

ยุบ “IUU Hunter” ชาวประมง เฮลั่น ทั้งประเทศ

 

อาศัยอำนาจตาม ข้อ 2.5 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

 

1.ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง และแรงงานในภาคประมง

 

2. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 1/2564  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งที่  6/2565  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 , คำสั่งที่ 9/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  และคำสั่งที่ 12/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

3.ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 14/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

แหล่งข่าว กล่าวว่า คำสั่งแต่งตั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากจังหวัดต่างๆ มาเป็นชุดปฏิบัติการอาจจะขัดกับ 
พรบ.ตำรวจฯ จึงมีคำสั่งยกเลิกชุดดังกล่าวนี้ 

 

คำสั่งยุบ “IUU Hunter”