svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชาวนาโวย ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าประกันรายได้

30 พฤศจิกายน 2565

ชาวนาโวย ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้ ด้าน "พาณิชย์" แจงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง สะท้อนราคาข้าวเปลือกแห้งเกษตรกรได้ราคาดีกว่าปีก่อน 43%

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากข่าวกรณีชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จังหวัดมหาสารคาม ทวงเงินส่วนต่างงวด 7 ที่ประกาศราคาอ้างอิงข้าวหอมมะลิ ตันละ 14,100 บาท แต่ชาวนาขายได้จริง ตันละ 11,000 บาท เท่านั้น ขอชี้แจงว่า ราคาประกันรายได้กำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรฐานความชื้นไม่เกิน 15% หรือข้าวแห้ง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ดังนั้น การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จึงต้องกำหนดราคาเป็นข้าวแห้งด้วยเช่นกัน โดย การพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของคณะอนุกรรมการ จะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สมาคมชาวนา 3 สมาคม สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้ราคาเฉลี่ยการรับซื้อที่แหล่งผลิตสำคัญจากการสำรวจของกรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นราคาย้อนหลัง 7 วันทำการ ซึ่งจะสะท้อนราคาตลาดในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในแต่ละงวดมากที่สุด

ชาวนาโวย ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าประกันรายได้

 กรณีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 7 ข้าวแห้ง ราคาตันละ 14,110 บาท เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกเกี่ยวสดมาจำหน่าย จะมีน้ำหนักน้ำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 225 กก. ซึ่งจะทำให้ข้าวเปลือก 1 ตัน (1,000 กก.) เมื่อตากหรืออบเป็นข้าวแห้งแล้ว จะมีน้ำหนักลดลงเหลือ 775 กก. หรือเป็นราคาข้าวสดที่ราคาตันละประมาณ 10,935.25 บาท (14.11 บาท/กก. x 775 กก.) อย่างไรก็ตาม ข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย แต่ละราย จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกที่เกษตรกรผลิตได้

 

ชาวนาโวย ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าประกันรายได้

นอกจากนี้ สถานการณ์ส่งออกในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ส่งออกได้แล้วกว่า 6 ล้านตัน คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ตันละ 14,400 – 15,000 บาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตันละประมาณ 4,400 บาท ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 43%

ชาวนาโวย ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าประกันรายได้

ด้านนายอิศเรศ วานิชานนท์ รองเลขาธิการ สมาคมโรงสีข้าวไทย และเป็นเจ้าของโรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด จังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 90% โดยออกมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หรือช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในงวดที่ 7 ซึ่งราคารับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดของโรงสีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ราคาประมาณตันละ 10,800 – 11,200 บาท และขณะนี้ราคาเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยตันละ 11,500 บาท หรือคิดเป็นข้าวแห้งที่ตันละประมาณ 14,200 – 14,400 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยในปีนี้ภาพรวมถือว่าข้าวเปลือกหอมมะลิมีคุณภาพที่ดี และมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีราคาข้าวสดอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 – 8,500 บาท จากผลกระทบด้านการส่งออกจากปัญหาโควิด – 19 และด้านการขนส่ง