ตรวจเข้มมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ต้องได้มาตรฐานมาตรฐาน

29 พ.ย. 2565 | 07:03 น.

“พาณิชย์”สั่งตรวจสอบมันเส้น ทั้งนำเข้าและส่งออก ต้องได้มาตรฐานที่กำหนด สร้างการยอมรับมันเส้นไทย และยกระดับราคามันสำปะหลังในประเทศ ล่าสุดฟันแล้ว 2 ราย นำเข้ามันเส้นต่ำกว่ามาตรฐาน สั่งห้ามนำเข้าชั่วคราวจนกว่าจะนำมันเส้นที่มีปัญหาไปปรับปรุง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลค้ามันเส้น เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้าน และของไทยเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ตลาดซื้อขายมันเส้นคึกคักขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง คต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้า และส่งออก ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่นำเข้า และส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 

โดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ได้สั่งการให้เพิ่มชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากการตรวจสอบพบผู้ประกอบการ 2 ราย นำเข้ามันเส้นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด จึงได้ดำเนินการลงโทษโดยพักทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว

 

 

ตรวจเข้มมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ต้องได้มาตรฐานมาตรฐาน

และไม่สามารถนำเข้ามันเส้นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนำมันเส้นที่มีปัญหาไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดตรวจมาตรฐานมันเส้นที่ส่งออกควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการควบคุมมาตรฐานสินค้าทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ตรวจเข้มมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ต้องได้มาตรฐานมาตรฐาน

 

 

การตรวจมาตรฐานมันเส้นนำเข้า และส่งออก จะเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการซื้อขายมันเส้นกันมาก จึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ หากพบผู้ประกอบการรายใดนำเข้าหรือส่งออกมันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน จะลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เชื่อว่าผลพลอยได้จากการคุมเข้มมาตรฐานสินค้าจะช่วยให้ราคามันสำปะหลังในประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย