svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ของขวัญปีใหม่" GIT เปิดตรวจสอบอัญมณีฯฟรี!

28 พฤศจิกายน 2565

"ของขวัญปีใหม่"  GIT เปิดตรวจสอบอัญมณีฯฟรี!  เริ่ม 1 ธ.ค.65-20 ม.ค.66 พร้อมแนะซื้ออัญมณีและเครื่องประดับรับปีใหม่ ต้องซื้อจากร้านที่ได้ตรา BWC เท่านั้น 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำของขวัญปีใหม่มอบให้กับประชาชน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2565-20 ม.ค.2566 GIT จะเปิดให้บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่สนใจนำสินค้าที่มีอยู่หรือเก่าเก็บมาตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ โดยไม่ออกใบรับรองสินค้าให้ แต่ถ้าต้องการออกใบรับรอง ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้  และเข้าใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำหรับการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ GIT มีข้อแนะนำให้กับผู้บริโภค โดยขอให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence – BWC) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน เพียงสแกน BWC QR Code จากสติกเกอร์ด้านหน้าร้าน เพื่อตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หรือ สแกน BWC QR CODE จาก Tag ของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจาก GIT ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมาชิกจำนวนกว่า 500 ราย และมีการใช้ใบรับรองของ GIT ในการซื้อขายกว่า 12,000 ใบต่อต่อปี

"ของขวัญปีใหม่" GIT เปิดตรวจสอบอัญมณีฯฟรี!

 

 

ขณะเดียวกัน GIT ยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในปีนี้ และคาดว่าจะมีสูงถึง 18 ล้านคนในปี 2566 ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับตรา BWC เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกได้