วิทยุการบิน ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน รับมือพายุฤดูฝน

22 พ.ค. 2567 | 09:13 น.

วิทยุการบิน ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน รับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ให้ข้อมูลข่าวอากาศที่แม่นยำ แนะผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะนั่งเครื่องบิน  

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า“ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายเรื่องการอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์

โดยได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน จากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน

โดยวิทยุการบินได้ประสานและติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อนำมาวางแผนการจัดการจราจรทางอากาศ รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

วิทยุการบิน ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน รับมือพายุฤดูฝน

พร้อมได้กำหนดวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) กรณีอากาศยาน ในการควบคุมขอบินหลบสภาพอากาศ (Weather Deviation) การบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้น หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรอง

โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทุกคน ให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) ตลอดเวลา พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อากาศยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางการบินสูงสุด รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ  เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และส่งผลกระทบต่อการล่าช้า และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเที่ยวบิน ในช่วงเวลา ที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น และเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน ในขณะที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย โดยการให้อากาศยานชะลอการรอวิ่งขึ้นมาจากสนามบินต้นทาง รอจนกว่าสภาพอากาศปลายทางจะดีขึ้น หรือจนกว่าการจัดการจราจรทางอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

วิทยุการบิน ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน รับมือพายุฤดูฝน

รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้บวท. ได้จัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ     

นอกจากนี้ ได้เตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีเครื่องบินขอลงจอดฉุกเฉิน บวท.จะเป็นด่านแรก ที่ได้รับการติดต่อจากนักบิน การช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบเหตุฉุกเฉิน จากสภาพอากาศเลวร้าย เช่น การบินวนรอสภาพอากาศจนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย (Minimum Fuel) การบินตกหลุมอากาศ/อากาศแปรปรวน (Severe Turbulence) จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรืออากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินอื่นใด

บวท. ได้กำหนดวิธีปฏิบัติรองรับไว้พร้อมแล้วเช่นกัน โดยจะปฏิบัติตามแผนและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ Emergency Checklist  ได้แก่ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (Priority) ให้อากาศยานนั้นเข้ามาลงโดยเร็วที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวก ประสานและให้ความช่วยเหลือตามที่นักบินร้องขอ พร้อมแจ้งเหตุให้ท่าอากาศยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคพื้นและผู้แทนสายการบินทราบ ตามระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลต่อไป

วิทยุการบิน ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน รับมือพายุฤดูฝน
 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนนี้ อาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินบ้างในบางช่วงเวลา ในกรณีที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณสนามบิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลข่าวสารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน อย่างใกล้ชิด 

หากมีการปรับตารางการบิน หรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเผื่อเวลาการเดินทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา และที่สำคัญขอให้รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง