สธ.ดัน "นวดไทย-สมุนไพรไทย" เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

21 เม.ย. 2567 | 00:58 น.

สธ. เดินหน้าผลักดัน "นวดไทย-สมุนไพรไทย" เป็นซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จัดทำคู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในไทย รวบรวมตำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ 324 ตำรับ สมุนไพรประจำจังหวัด ฯลฯ หนุนแพทย์แผนไทยฯ ขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสุขภาพ"

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้มีนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงาน ให้กับประชาชน รวมถึงสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ ที่จะเป็นการยกระดับความสามารถของคนไทย พร้อมทั้งอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้ขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส (wellness) นวดไทย และสมุนไพร

นวดไทย-สมุนไพรไทย เลื่องลือไกลในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร)

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอ (ร่าง)การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสและสมุนไพร คู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย การดำเนินงาน Wellness และ Healthy City กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ 324 ตำรับ สมุนไพรประจำจังหวัด Advanced therapy medicinal products (ATMPs)

รวมทั้งมีการพิจารณารายการผลิตสมุนไพรในโรงงาน WHO GMP ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสมุนไพรประจำจังหวัด การผลิตผู้ประกอบอาชีพด้านการนวดไทย และการวิจัยเรื่อง Mesenchymal Stem Cells (MSCs)

"แพทย์แผนไทยฯได้สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ โดยเฉพาะอาชีพนวดแผนไทย ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของไทย เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ซึ่งต่างประเทศมีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้จำนวนมาก และยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมอาหารไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft power) ของประเทศ" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว